V súčasnom nepriaznivom období šírenia ochorenia COVID-19 je praktická realizácia projektov v štandardnom režime nemožná, a preto aj Národné lesnícke centrum (NLC) vo Zvolene pristúpilo k digitálnemu environmentálnemu vzdelávaniu.

Aktuálna mimoriadna situácia priniesla množstvo otáznikov aj do environmentálneho vzdelávania lesníckych inštitúcií. Zavreté školy paradoxne otvorili nové výzvy pre digitálne vzdelávanie, do ktorých sa zapája i NLC – ÚLPV Zvolen. Napriek obmedzeným pracovným podmienkam sa tvoria najrozličnejšie materiály pre virtuálne prostredie s cieľom informovať a vzdelávať. Ide napríklad o krátke videá, články, kvízy či pracovné listy.

Súčasný stav výrazne ovplyvnil už aj začaté projekty, ktoré NLC – ÚLPV Zvolen realizuje. Sú to najmä Detská lesnícka univerzita a Les ukrytý v knihe, ktoré si v tomto roku pripomínajú svoje desiate ročníky existencie. Pod vplyvom týchto okolností sa NLC – ÚLPV Zvolen rozhodol pokračovať v ich realizácii prostredníctvom internetu a pripraviť pre žiakov a školy metodické materiály na samostatné vzdelávanie.

„Podobne ako kolegovia zo zahraničia, aj my chceme aby Národné lesnícke centrum ako koordinátor aktivít lesnej pedagogiky pokračovalo vo svojich aktivitách a neprerušilo kontinuitu začatých projektov. Naďalej tímovo pracujeme využívajúc moderné technologické prostriedky,“ uviedol Milan Sarvaš, riaditeľ NLC – ÚLPV Zvolen.