ŠKK Zvolen sa zapojil do verejnej zbierky hračiek pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen (ŠKK Zvolen) na základe výzvy odboru sociálnych vecí, zdravia a rodiny mesta Zvolen sa tohto roku pripojil k verejnej zbierke hračiek pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Rodičia a deti navštevujúce ŠKK Zvolen vyzbierali viac ako 200 hračiek, ktoré zástupcovia klubu odovzdali organizátorom zbierky. Záujem rodičov a detí pomôcť deťom, ktoré nemajú toľko šťastia ako oni bol veľký a preto veria, že nimi darované hračky pomôžu v tomto predvianočnom období vyčariť šťastný úsmev na tvárach obdarovaných detí.