S príchodom letnej turistickej sezóny a nárastu návštevnosti mesta, v mesiacoch jún až september, prijala mestská polícia prísnejšie bezpečnostné opatrenia, kde nasadila do terénu zvýšený počet policajných hliadok.

 

Bezpečnostné opatrenia boli prijaté aj v súvislosti s prípadom, ktorý sa odohral v nočnej Bratislave, kde násilnému útoku podľahol mladý Filipínčan. Výkon policajnej služby bude v tomto období zameraný predovšetkým na ochranu a bezpečnosť návštevníkov, ktorí sa v meste zdržiavajú za účelom zábavy a turizmu.

Počas celého dňa bude zabezpečená nepretržitá kontrola v podobe peších hliadok a motohliadok, ktoré budú pôsobiť na hlavnom námestí a v priľahlých uliciach.

V nočnom režime budú motohliadky kontrolovať kritické miesta a priestory pred nočnými podnikmi. V rámci posilnenia bezpečnosti budú problémové miesta zábavných podnikov intenzívne snímané kamerami, ktoré z pohľadu bezpečnosti občanov sledujú celkové dianie v meste.

Polícia vo Zvolene zároveň žiada občanov o spoluprácu, aby v prípade, že spozorujú prípady narúšania verejného priadku alebo výtržnosti, ihneď kontaktovali mestskú políciu na čísle 159.