Slovenská národná galéria pripravila pre svojich návštevníkov cyklus kurátorských výkladov To najlepšie, čo doma máme. Ide o cyklus špecializovaných výkladov, kde kurátori Slovenskej národnej galérie raz mesačne predstavia dielo, ktoré vo svojom zbierkovom fonde považujú za najzaujímavejšie. V novembri tak na zámku privítame kurátorku Zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry SNG Vieru Kleinovú.

Dušan Jurkovič – architekt svojbytne rozkročený medzi vernakulárom, secesiou a modernou – sa už od počiatkov svojej tvorby zaoberal aj dizajnom nábytku a interiéru. Zariaďoval byty svojich brnianskych priateľov, sídla bohatých českých patriotov, komplexné riešenia interiéru ponúkol v reštauračných i kúpeľných objektoch v Čechách a na Morave.

Jurkovičov nábytok v zbierkach SNG predstavuje viac ako dvadsiatku kusov reprezentujúcich predovšetkým brniansku fázu z prvej dekády 20. storočia, ale aj niekoľko ojedinelých prác vytvorených začiatkom 40. rokov 20. storočia v slovenskom prostredí.

Jurkovičove stavby i nábytok sa veľmi skoro stali súčasťou národného mýtu, najprv slovanského a následne československého. Návštevníci podujatia však pôjdu za hranice vlasteneckého pátosu a zároveň sa pozrú na Jurkovičov štýlový aparát v kontexte príbuzne motivovaných stretov národného a medzinárodného v európskom priestore.

Viera Kleinová, kurátorka zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry, je absolventka odboru Veda o výtvarnom umení Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Kurátorsky, publikačne i organizačne sa venuje dizajnu a úžitkovému umeniu 20. a 21. storočia, s dôrazom na súčasný šperk, sklo, keramiku a drevo.

Od roku 2013 je kurátorkou zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry SNG, kde kurátorsky a spolukurátorsky pripravila výstavy Rozmanitosť nutná: VŠVU Model 2014 (2014), Anton Cepka: Kinetický šperk (2016), Nech šije! Móda na Slovensku 1945 – 1989 (2017).