Septembrová edícia tradičného podujatia Zámok bez zámkov je venovaná bohatým zbierkam umenia SNG ukrytým v útrobách Zvolenského zámku. Zároveň sa nadviaže na začatý prednáškový cyklus venovaný umeniu jednotlivých dekád 20. storočia a detskí návštevníci si zas vyskúšajú vybrané grafické techniky. Navyše v posledný deň podujatia môžu návštevníci expozíciu SNG navštíviť úplne bezplatne.

Kde umenie odpočíva…

23. september o 10.00, 15.00 a 17.00 hod,
Prechádzka vybranými časťami depozitárov galérie | vstupné: deti do 15 rokov: 2 €, dospelí: 4 €

Záujemcovia budú výnimočne prevedení vybranými časťami bežne neprístupných priestorov depozitárov Slovenskej národnej galérie a za prísnych bezpečnostných opatrení zistia, ako umenie, ktoré práve nie je súčasťou výstavy, odpočíva. Podmienkou pre vstup je povinná rezervácia na vybraný čas na adrese lektori.zvolen@sng.sk alebo na čísle 045/24 53 001. Súčasťou rezervácie je poskytnutie osobných údajov na bezpečnostné zabezpečenie vstupu. Kapacita na jeden vstup je obmedzená na 10 ľudí.

Škola umeleckých remesiel v Bratislave, štart nového typu umeleckého vzdelávania

24. september o 18.00 hod,
Prednáška z cyklu 20~20 Slovenský príbeh umenia │ vstupné: 2,70 €

Prvá verejná škola zameraná na umelecké vzdelávanie vznikla v roku 1928, na 10-te výročie založenia Československej republiky. Svojich prvých žiakov vyučovala vo večerných výtvarných kurzoch, neskôr v riadnom učebnom procese. Jej úlohou nebolo vychovávať umelcov, ale kultivovať remeselníkov a návrhárov pre výrobu. Používala progresívne metódy výučby a v našom prostredí znamenala prepojenie s aktuálnym dianím v európskom umení. Kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia Vladimíra Büngerová nám predstaví osobnosti školy, zakladateľov, profesorov aj úspešných absolventov.

Kde umenie odpočíva…

25. september o 15.00 a 17.00 hod,
Prechádzka vybranými časťami depozitárov galérie | vstupné: deti do 15 rokov: 2 €, dospelí: 4 €

Záujemcovia budú výnimočne prevedení vybranými časťami bežne neprístupných priestorov depozitárov Slovenskej národnej galérie a za prísnych bezpečnostných opatrení zistia, ako umenie, ktoré práve nie je súčasťou výstavy, odpočíva. Podmienkou pre vstup je povinná rezervácia na vybraný čas na adrese lektori.zvolen@sng.sk alebo na čísle 045/24 53 001. Súčasťou rezervácie je poskytnutie osobných údajov na bezpečnostné zabezpečenie vstupu. Kapacita na jeden vstup je obmedzená na 10 ľudí.

Grafické poklady z depozitára

26. september o 10.00 hod,
Tradičné sobotné podujatie pre rodiny s deťmi 6+ │ vstupné: 2 €/dieťa

V depozitároch galérie sa ukrýva veľa zaujímavých diel, ktoré nie sú vystavené, no čakajú na svoju príležitosť. Návštevníci spoznajú vzácne grafiky z obdobia 20-tych a 30-tych rokov 20. storočia, ktoré budú inšpiráciou pre našu tvorivú dielňu. Vyskúšajú si tiež techniku tlače z hĺbky – suchú ihlu a spoznajú možnosti, výhody i obmedzenia grafického umenia. Maximálna kapacita je 20 detí.

Zvolenský zámok pre všetkých

 27. september 2020 v čase od 10.00 do 17.30 hod.

V posledný deň tradičného podujatia Zámok bez zámkov budú expozície opäť sprístupnené bezplatne.