Prvý raz predávajú drevo vo Zvolene formou dražby. Prvý raz zároveň pri predaji využívajú špeciálny skener. Doteraz slúžil skôr na výskumné účely, dražba je jeho historicky prvou praktickou úlohou.

Počítačová tomografia dokáže vytvoriť trojrozmerný model guľatiny a zobraziť všetky vnútorné chyby dreva. Potenciálny kupec tak vidí, na ktorom mieste sa nachádzajú prípadné kazy a môže si naplánovať ideálne rezanie.

„Dražba je efektívny spôsob predaja dreva pre nás aj pre kupujúcich. Každý má iné nároky a na dražbe si môže vybrať v závislosti od toho, aké drevo mu vyhovuje na následnú výrobu. My môžeme získať viac finančných prostriedkov ako pri priamom predaji,“ približuje výhody dražby riaditeľ Lesného podniku mesta Zvolen Milan Dolňan.

„Technológia skenovania navyše zvyšuje šancu predať drevo za vyššiu cenu, pretože zákazník má istotu, že konkrétne kusy, ktoré kupuje, sú ideálne práve na využitie, na ktoré ho potrebuje. Že pri jeho rezaní nenarazí napríklad na hrče či cudzie predmety, ktoré sa v ňom môžu nachádzať,“ dodáva.

Najmodernejšiu 3D CT skenovaciu linku guľatiny spustili do prevádzky pred rokom, disponuje ňou Národné lesnícke centrum so sídlom vo Zvolene. Na svete je takých zariadení len pätnásť.

Unikátne zariadenie preskenuje celý klát dreva prakticky centimeter po centimetri. „Snímok, ktorý získame, ukáže jeho štruktúru. Všetky zakrivenia, smerovanie vlákna či hrče, ktoré zvonka nie sú viditeľné,“ objasňuje Dolňan.

Pre spracovateľov dreva sú to cenné informácie. Do mnohých stromov sa navyše v čase vojny zavŕtali črepiny z granátov, ktoré sú pohromou pre píly. „Vďaka skeneru vieme zistiť, kde presne sa črepina nachádza. Spracovatelia dreva sa tak pri jeho obrábaní vyhnú riziku, že si poškodia nástroje,“ hovorí.

Dražiť sa oplatí najcennejšie sortimenty dreva, zvolenské mestské lesy pripravili do dražby viac ako 230 klátov duba a tri kláty javora. Dohromady je to okolo 200 kubíkov guľatiny. Časť už predali, v dražbe stále pokračujú.

Mesto očakáva, že sa lesný podnik vráti do zelených čísel

„V minulom roku bola plánovaná strata nášho lesného podniku, ale takáto forma predaja, pre ktorú sa pán riaditeľ rozhodol, môže jeho hospodáreniu pomôcť. Využívame pri ňom know-how Národného lesníckeho centra, obchodník tak vidí, že drevo je hodnotnejšie a dokáže ponúknuť vyššiu cenu,“ podotýka primátor Zvolena Vladimír Maňka.

„Nie je dôležité pozerať sa iba na zisk, ale aj na to, aby sme mali naše lesy pekné a čisté a ľudia do nich radi chodili. Takéto efektívne zhodnotenie dreva nám môže pomôcť aj v udržiavaní lesa,“ dodáva primátor.

Lesný podnik plánuje organizovať dražby viackrát do roka. Zvažuje aj holandské dražby s licitovaním. Teraz dá záujemca cenovú ponuku do zalepenej obálky, otvoria ich po skončení dražby. Rozhoduje najvyššia ponúknutá cena. Priemerná za doteraz predané drevo predstavuje takmer 480 eur za kubík.

„Musíme ísť s dobou a aj vedieť si zarobiť na činnosť, ktorú si les vyžaduje. Na jeho obnovu; zalesňovanie, pestovanie či na opravy ciest. Po okrajoch nášho lesného obvodu je veľa zveri z cudzích poľovných revírov, budeme musieť preto investovať do oplotenia, pretože zver nám všetko mladé obhryzie a nič tu nenarastie,“ konštatuje Dolňan.

Zvolen vlastní viac ako 1500 hektárov lesa. Mestský les obklopuje Zvolenskú kotlinu takmer zo všetkých strán. Situovaný je v lokalitách Pustý hrad, Veľká Stráž, Bakova jama. Jedna časť sa nachádza až v Kozelníckej doline.

Z prevažnej časti ho tvoria listnaté porasty, zastúpené predovšetkým bukom a dubom, z ihličnatých drevín hlavne borovicou a smrekom.

„Zaleží nám na tom, ako bude les vyzerať o dve – tri generácie,“ hovorí Dolňan. Kedysi vyrúbali okolo 10-tisíc kubíkov ročne, dnes klesli na 5-tisíc kubíkov. „Veľa dreva ubudlo z lesa v dôsledku veterných kalamít, preto musíme ťažiť menej, aby stihlo dorastať. A dorastá dlho, 150 rokov,“ konštatuje.