Laureátom 24. ročníka medzinárodného festivalu vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen 2019 sa stal folklórny súbor Hornád z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Roztočené sukne, plieskanie bičom a ijúchanie z každej strany. Takto to vo Zvolene vyzeralo počas celých troch dní folklórneho festivalu. Unikát Akademického Zvolena spočíva v tom, že všetky ľudové súbory tvoria energickí talentovaní študenti a absolventi vysokých škôl a univerzít.

Členmi súborov sú študenti nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Tento rok do Zvolena zavítali tanečníci zo Srbska, Španielska, Litvy a Austrálie. Festival sa zameriava na rozvoj tradičných kultúrnych hodnôt slovenského ľudu a hlavnou cenou súťaže medzi folklórnymi súbormi je získanie Zvolenskej fujary.

Všetky vystúpenia ôsmich súborov zo Slovenska a štyroch súborov zo zahraničia sledovala odborná porota. Hodnotili hudbu, spev, tanec, námet, scénické spracovanie a autentickosť odevov. Laureátom festivalu sa tak stal folklórny súbor Hornád z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Hlavnú cenu v podobe fujary im odovzdal Rudolf Kropil, rektor Technickej univerzity vo Zvolene, ktorá je jedným z hlavných organizátorov Akademického Zvolena.

„Festival vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen je obrazom pevného zväzku univerzitných akademických tradícií s každodenným pracovným kolobehom slovenského ľudu a s tradíciami vzniknutými vo voľných a sviatočných chvíľach slovenského národa,“ hovorí Rudolf Kropil, rektor Technickej univerzity vo Zvolene, Rudolf Kropil.

Neoddeliteľnou súčasťou Akademického Zvolena je pravidelne aj ľudový súbor Poľana. Jeho členovia sú absolventmi Technickej univerzity vo Zvolene. ,,Je nádherné vidieť stovky mladých študentov – folklóristov, ktorí sa zabávajú, ktorí žijú folklórom a propagujú tradície našich starých otcov a materí,“ hovorí Pavol Gejdoš, riaditeľ folklórneho súboru Poľana.

Festival hostia každý rok striedavo Zvolen a Nitra. Rektor Technickej univerzity vo Zvolene zároveň symbolicky odovzdal „štafetu“ organizovania akademického folklórneho festivalu do rúk prorektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Miroslava Tvrdoňa. Vo Zvolene sa tak festival zopakuje opäť až v roku 2021.