Skupinka talentovaných žiakov zo Základnej školy Jilemnického 2 vo Zvolene zvíťazila v celoslovenskej súťaži v stavbe a programovaní robotov. Chlapci sú nominovaní na majstrovstvá sveta v Číne, nemajú však dostatok peňazí, aby vycestovali.

ziaci robotikaPäťčlenný tím zo zvolenskej základnej školy dosiahol mimoriadny úspech. Porovnať svoje sily, vedomosti a zručnosti s konkurenciou na majstrovstvách sveta sa nenaskytne každý deň. Je to príležitosť získať ďalšie skúsenosti, priaznivo ovplyvniť ďalšie štúdium. Pre skromných chlapcov ide možno o celoživotnú príležitosť. Problémom sú peniaze.

„Vzhľadom na finančnú situáciu rodín, z ktorých žiaci pochádzajú, je ich účasť na majstrovstvách ohrozená. Chlapci sú múdri, navštevujú triedu pre deti so všeobecným intelektovým nadaním, ale vyrastajú v skromných podmienkach,“ povedala riaditeľka školy Ľuboslava Bieliková.

Riaditeľka, učitelia, rodičia, všetci v tejto chvíli robia, čo je v ich silách, aby zohnali dostatočné množstvo peňazí potrebné na účasť päťčlenného tímu na majstrovstvách sveta. Cieľová suma však nie je malá. „Predpokladané výdavky na štartovné, cestovné, ubytovanie a stravu presahujú 1.500 eur na osobu. Ak by sa našiel sponzor, ktorý by chlapcom dokázal uhradiť tieto náklady, bolo by to pre nich, a rovnako pre školu niečo úžasné. S prosbou o pomoc oslovujeme všetkých, ktorých osloviť vieme. Času je však veľmi málo, preto prosíme o pomoc pri šírení tejto informácie aj médiá. Stále verím, že sa napokon nájdu ľudia, ktorí nám pomôžu,“ dodala riaditeľka školy.

Pomôcť môžete aj vy

Príspevok môžete poukázať na účet Rodičovského združenia pri III. Základnej škole vo Zvolene (občianske združenie). Číslo účtu je 0401531945/0900, ako variabilný symbol použite 17072015 (dátum začiatku majstrovstiev) a do správy pre prijímateľa môžete uviesť napr. „Podporujem RoboGen“ a svoje meno. Prostriedky sa použijú na výdavky spojené s cestou do Číny. Ak sa však nepodarí získať dostatok prostriedkov, použijú sa na ďalší rozvoj robotiky na škole.