zvolen msu printscreen mestsky uradMinulotýždňové zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene bolo už piatym v roku. Poslanci na ňom rozhodli, že z mestského parku Horné Lanice bude mestská zóna. Okrem toho zazneli aj ostré slovné prestrelky.

Celkom 23 z 25 poslancov rozhodovalo o uzneseniach na ďalšom zasadnutí mestkého zasadnutia, ktoré sa konalo v pondelok 25. apríla.  V úvode poslanci Mestského zastupiteľstva navrhli, aby sa novou členkou dozornej rady Lesného podniku mesta Zvolen stala poslankyňa SDKÚ-DS, SaS, Zuzana Niščáková. S tým však nesúhlasil nezávislý kandidát Matej Snopko, ktorý s klubom Patriot odporučil do funkcie dosadiť Milana Golisa. Návrh im však neprešiel. Preto na podnet primátorky Mesta Zvolen Lenky Balkovičovej schválili, že poslankyňa SDKÚ-DS, SaS, Zuzana Niščáková bude zastávať funkciu v dozornej rade obchodnej spoločnosti Lesný podnik mesta Zvolen.

Hlavným bodom programu bolo schválenie územného plánu mestkého parku Horné Lanice. Dlhodobo ide o kontroverznú tému. Obyvatelia obytnej zóny Panoráma sú proti tomuto rozhodnutiu, na druhej strane však stoja občania Štefánikovej ulice, ktorí súhlasia, aby sa doprava odklonila z ich ulice, a tak by už nebola hlavným ťahom. Väčšina poslancov berie tento návrh ako pozitívne riešenie. „Tento plán sa pripravoval dlhé roky, ak ho  potrebujú realizovať, my im k tomu musíme dať šancu,“ komentoval nezávislý poslanec, Vladimír Bella. Súhlasí s ním aj poslankyňa SMER-SD, Jana Babicová: „Chcem poprosiť všetkých poslancov na jeho podporu, vložili do toho naozaj veľa úsilia.“ Na konci diskusie architekt Peter Kašša poďakoval za podporu: „Som rád, že súhlasíte s dopravnou komunikáciou a územným plánom, ktorý má prechádzať cez mestský park Horné Lanice, takto navrhnutá komunikácia najmenej škodí mestskému parku“. Všetci zúčastnení územný plán schválili.

Balkovicova_primatorkaOkrem ciest sa Mestské zastupiteľstvo venovalo aj rozpočtu Zvolena. Nové vedenie mesta sa už od svojho nástupu do funkcie netajilo ambíciou dostať mestskú kasu do lepších čísel, ako tomu bolo v minulosti. „Rovnako ako sa bežný obyvateľ mesta snaží ušetriť niečo z rodinného rozpočtu, snažíme sa i my. Z ušetrených peňazí môžeme preňho urobiť niečo, čo by za bežných okolností nebolo možné, prípadne peniaze odložiť do budúcnosti. Nevieme, aké roky nás čakajú,“ hovorí primátorka Zvolena Lenka Balkovičová. Výsledok minuloročného hospodárenia je napriek tomu pozitívny, magistrát dokázal ušetriť až 1,2 milióna eur. Je to viac ako, ako mesto ušetrilo spolu za niekoľko rokov.

Mesto schválilo aj účelové určenie finančných prostriedkov z dofinancovania dotácií pre oblasť vzdelávania a kultúry na Zámocké hry zvolenské sumou  3 000 €  a takisto 3 000 € na Centrum komunitného organizovania.

Poslanci rozhodli o rozpočte pre školy a školské zariadenia na rok 2016. Zvýši príjmy a výdavky o 2 230 158 € na celkový objem 29 326 701€.

Po päťhodinovom rokovacom maratóne sa poslanci dostali k poslednému bodu. Diskusia a interpelácie, počas ktorých poslanci komunikujú svoje podnety a podnety od občanov. Nevyhol sa tomu ani nezávislý poslanec Matej Snopko, ktorý sa primátorky opýtal na medializovaný priestupok. Fotografiu auta poslanca, ktoré stojí na chodníku. „Údajne som sa dopustil priestupku tým, že som parkoval na chodníku. Tohto vraj nezákonného konania som sa mal dopustiť v druhej polovici minulého roka a bol vybavený pohovorom,“ pripomenul.

Po Snopkovom monológu so žiadosťou o písomné vyjadrenie primátorky nasledovala reakcia Lenky Balkovičovej. Primátorka sa ohradila voči Snopkovým podozreniam: „Ja sa venujem tomuto mestu, mňa nezaujíma váš život a nebudem zbierať žiadne kompromitujúce materiály na poslancov, nikdy som to nerobila.“

Mestské zastupiteľstvo uzatvorilo zasadnutie po piatich hodinách rokovania. Najbližšie ich čaká o mesiac.