V posledný marcový týždeň sa uskutočnil 37. ročník Krajskej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti v priestoroch SPŠ J. Murgaša v Banskej Bystrici. Súťažilo sa v 17 odboroch. Študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene obhajovali v 7 odboroch 8 prác.

soczvPiatim súťažným prácam odborná porota udelila ocenenie. Na 1. mieste sa v odbore Chémia, potravinárstvo umiestnili žiaci Jaroslav Šuchma, Filip Čonka a Jozef Ondriga s prácou „Trans-resveratrol a jeho analýza pomocou HPCL vo vybraných červených vínach a tvorba modelu tohto polyfenolu ako učebnej pomôcky“.

Na 2. mieste sa umiestnili dve práce, v odbore 11 Informatika žiaci Martin Uhliar, Michal Bohuš a Filip Klembara, zaujali porotu modelom „Prieskumný robot“ a v odbore Matematika, Fyzika Peter Koňarík získal ocenenie za prácu „Pozorovanie rádioaktívneho žiarenia difúznou hmlovou komorou“.

Tretie miesto v odbore Matematika, Fyzika získali Dáša Jaďuďová a Júlia Kuricová s prácou „Nesmrteľní pútnici“ a v odbore 16 Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba Kristína Hazlingerová s prácou o svojom otcovi „Primáš Jaroslav Hazlinger“. Tri práce, ktoré sa umiestnili na prvých dvoch miestach, postupujú na Celoštátnu prehliadku SOČ, ktorá sa uskutoční 21. – 24. apríla 2015 v Piešťanoch.