upratovanie-cistenie-za-krajsie-mestoOd 21. marca do 28. apríla bude vo Zvolene prebiehať čistenie parkovísk a ciest. Mesto preto vyzýva majiteľov motorových vozidiel, aby v čase od 8.00 do 18.00 hod. neparkovali na parkoviskách a odstavných plochách určených na čistenie a nebránili tak pracovníkom mesta a čistiacej technike v jarnom upratovaní.

Okrem čistenia ciest mesto zabezpečí rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v jednotlivých mestských častiach. Mesto upozorňuje občanov, že do kontajnerov je zakázané vyhadzovať bioodpad, elektroodpad, prepĺňať kontajnery a ukladať vedľa nich odpady.

V prípade nepriaznivého počasia budú obyvatelia Zvolena o zmenách termínu čistenia vopred informovaní.

Harmonogram rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov

MČ III. – Tepličky, Stráže 21.03 – 24.03.2014

Nográdyho, Ertla, Strážska cesta, Tulská, Kremnická, Novozámocká, Stráže 7-13,

MČ VI. – CMZ západ 24.03. – 31.03.2014

24.03. – 27.03.2014

Uramova, Pod holým nebom, Vansovej pri Stavoprojekte, Vansovej 35, Bystrický rad 34, Nám. Slobody 20, Nám. Slobody 11-17, Kozačeka za nákup. strediskom Centrum, Bystrický rad 5-13,

27.03. – 31.03.2014

Balkán pri ČS, križovatka ul. Študentskej a Štefánika, Krupinská cesta, Dobronivská cesta, Masarykova 52, Balkán 35, križovatka ul. J. Kráľa a M.M. Hodžu, Jilemnického pri ZŠ,

MČ V. – CMZ východ 31.03. – 07.04.2014

31.03. – 03.04.2014

Sokolská – oproti bývalej II. ZŠ, Sokolská – oproti sklenárstvu IGLAS, 1. mája pri MŠ, Farkaška pri potravinách Jednota, Bernolákova, Slnečná, križovatka ulíc Komenského a Podjavorinskej, Ferienčíkova, križovatka ul. Bottovej a Chalúpkovej, križovatka ul. Kalinačiakovej a Hurbanovej,

03.04. – 07.04.2014

križovatka ul. Švermovej a Bottovej, križovatka ul. Elektrárenskej a Somolického, križovatka ul. Šoltésovej a Švermovej, Švermova 12, križovatka ul. Družstevnej a Kukučínovej, križovatka ul. Šoltésovej a bratov Veselovcov, križovatka ul. Môťovskej a Železničnej, Hronského 15 – pri nadjazde,

MČ. I. Sekier, Lipovec, Záhonok, Môťová, Kráľová, Sekier dolina 07.04. – 14.04.2014

07.04. – 10.04.2014

Nižovec, Školská 68, križovatka ul. 11. marca a Na Hrádok, Obrancov mieru 38, križovatka ul. Pribinovej a Obrancov  mieru, Topoľová oproti potravinám, Dolná Kolónia, križovatka ul. Školskej a F. Hečku, križovatka ul. M. Nešpora a MDD, križovatka ul. 11. marca a Školskej, Pribinova-Nábrežie, Kráľová – pri cintoríne, Sekier dolina – bývalý obchod

10.04. – 14.04.2014

Okružná 19-27, Gagarinova, Jašíka, Pribinova 93, M. Bellu, Fullu 13, Asmolovova 29, Asmolovova 22, gen. Svobodu 23, gen. Svobodu 25, gen. Svobodu 28, Záhonok 1-11, Záhonok 13-15, Záhonok 35, Malinovského,

MČ IV. – Podborová, Borová Hora – 14.04. – 17.04.2014

križovatka ul. Partizánskej a J. D. Matejovie, Ružová 50, Bánika 1997/10, Jedľová, Smreková, Jabloňová

MČ II. – Zlatý Potok, Bakova Jama, Lukové, Zolná 23.04. – 28.04.2014

Prachatická bl. 10, Prachatická bl. 16, Prachatická bl. 43, M. Rázusa – parkovisko nad Centrom voľného času, M. Rázusa bl. 6, Centrum bl. 36, A. Hlinku – pri výškových, A. Hlinku pri garážach, A. Hlinku – konečná MHD, A. Hlinku 31 – pod cintorínmi, Lukové – za kultúrnym domom, Lukové 76, Zolná – Zolnianska cesta, Zolná  – Povstaleckých letcov 22,

Blokové čistenie parkovísk

Zvolen Západ: 22.03. – 23.03.2014

Sekier: 29.03. – 30.03.2014

Zlatý Potok: 05.04.2014

Podborová: 06.04.2014

Jarné čistenie ciest

CMZ Západ 17.03. – 21.03.2014

CMZ východ 24.03. – 28.03.2014

Sídliská popri blokovom čistení