Celé zvolenské námestie včera ožilo príbehom lesa. Počas otvorenia Lesníckych dní malo vyše 4000 návštevníkov možnosť vidieť ako sa zo semienka rodí les, ako sa vysádzajú stromčeky, ako sa lesníci o ne starajú a chránia ich, ako sa v čase dospelosti premenia na drevené hračky, hudobné nástroje, nábytok, papier, či drobné úžitkové predmety.

4Na 25 stanovištiach lesníci spolu s partnermi ukázali na rôzne podoby dreva, ktoré človek vo svojom živote využíva. Na hlavnom pódiu rezonoval odkaz priekopníka slovenského lesníctva J.D. Matejovie, ktorý je síce starý 200 rokov, ale je stále veľmi aktuálny – „zachovajme lesy potomstvu“. A práve túto úlohu lesníkov – trvalo udržateľným spôsobom zveľaďovať lesy pre budúce generácie, vyzdvihol vo svojom príhovore aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek, ktorý celé podujatie oficiálne otvoril. Výbornú atmosféru celej akcii dodal skvelý moderátor Milan Zimnýkoval alias Junior, ktorý uvádzal aj bohatý kultúrno-spoločenský program. Úspešný bol aj pokus o zápis do Knihy slovenských rekordov, v rámci ktorého 781 osôb vytvorilo v priebehu 5 hodín netradičný, pestrofarebný model lesa. Náladu v meste v závere programu vystupňoval svojim vystúpením Martin Harich, ktorý bol popri klasickej hudbe vo vynikajúcom podaní ZUŠ Sliač, hlavným hudobným hosťom.

Siedmy ročník Lesníckych dní bol svojim programom i počtom účastníkov podstatne rozsiahlejší ako predchádzajúce ročníky. Na programe sa podieľalo viac ako 40 organizácii. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek vo svojom príhovore uviedol: „Teší ma, že môžem osobne prebrať záštitu nad týmto podujatím. Tento projekt je slávnosťou nielen pre všetkých milovníkov lesov, ale aj pre tých, ktorí sa starajú o zveľaďovanie a ochranu lesov. Lesníci nás takto všetkých pozývajú vstúpiť do nádhernej kompozície stromov, rastlín, živočíchov a uvedomiť si ich krásu a pestrosť. Zároveň si však uvedomiť aj ich význam a dôležitosť v našom živote“. Množstvo informácií o lesných ekosystémoch a lesníckych činnostiach striedal pestrý kultúrny program, tanečné a spevácke vystúpenia, súťaže, lesná pedagogika, ekohry, zážitkové učenie, či ukážky tradičných remesiel spojených s drevom. Vyše 500 ks vlastnoručne zasadených stromčekov si odniesli z námestia malí škôlkari a školáci. Návštevníci mohli „zažiť“ sadenie stromčekov aj v umeleckom podaní folklórneho súboru Poľana. Tí zručnejší si mohli vyskúšať pílenie alebo meranie dreva, či zhotovenie vtáčej búdky alebo ručnú výrobu papiera. Návštevníkov zaujali nielen meracie prístroje využívané v lesníctve, ale i staré historické mapy. V parku Ľ. Štúra boli prezentované spôsoby prepravy dreva, kde boli v akcii živí pomocníci v lese – ťažné kone ale i lanovka a vývozná súprava, či v minulosti využívaný vodný žľab. Deti venovali veľkú pozornosť aj sokoliarskemu vystúpeniu, s nadšením si obzerali plemena poľovníckych psov alebo aj preparáty lesnej zveri. Ukážky vábenia zveri nenechali bez záujmu ani náhodných návštevníkov mesta. Program spestrili aj ukážky dobových tradičných remesiel – rezbárov, sudárov, kolárov, výrobky z prútia, či výroba hudobných nástrojov.

3Počas podujatia rezonoval aj fakt, že Zvolen si tento rok pripomína 770. rokov od obnovenia mestských privilégií. Už pred 770 rokmi, teda v prvej polovici 13. storočia, tak ako aj dnes malo lesníctvo pre Zvolen a jeho región rozhodujúci význam. V spojení s lesom sa Zvolen uvádza v písomných prameňoch od 11. storočia, kedy sa po prvýkrát objavuje označenie Zvolenský les. Celé podujatie, aj so svojim historickým podtónom prispieva k oslavám mesta Zvolen, ktoré neoficiálne nesie prívlastok „hlavné mesto lesníctva“. Bohatú históriu lesníctva zdôraznil aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek slovami: „Počas Lesníckych dní si chceme pripomenúť aj fakt, že minulosť lesníctva má na Slovensku hlboké korene. Je úzko spätá so životom ľudí a neodmysliteľne patrí k dedičstvu národa. Celé generácie lesníkov systematicky pestovali a zveľaďovali naše lesy a snažili sa udržať rovnováhu medzi požiadavkami spoločnosti a udržaním biologickej diverzity, integrity a zdravia lesných ekosystémov. Hoci lesné hospodárstvo od svojich počiatkov prechádza rôznymi zmenami, hlavné lesnícke činnosti ako sú pestovanie lesa, či ochrana lesov boli v duchu úcty k lesom a tradíciám nepretržite zachovávané. Najlepším svedectvom toho sú lesy samotné, ich rôznorodosť, pestrosť, biodiverzita a najmä výmera, ktorá nás radí na popredné miesta v európskom meradle“.

Podujatie vo Zvolene otvorilo šnúru akcií pre širokú verejnosť v rôznych kútoch Slovenska, napr. v Kežmarku, Prešove, Rožňave, Košiciach a iných lokalitách. Hlavnými organizátormi sú Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Národné lesnícke centrum, Lesy SR, š.p., Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Štátne lesy TANAPu, Združenie zamestnávateľov v LH, Slovenská lesnícka komora, Slovenská poľovnícka komora, Technická univerzita vo Zvolene, Slovwood, a.s. a mnohé ďalšie organizácie. Viac informácii je prístupných na www.lesnickedni.sk.