Je známe, že zvolenské divadlo pravidelne uvádza tvorbu pre deti a mládež. Zvyčajne býva nová premiéra uvedená v predvianočnom období ako darček pre deti a pre tých, ktorí sa chcú vrátiť do nevšednej ríše zázrakov. Premiéra Betlehem sa týka priamo vianočného obdobia a ľudových zvykov spätých s celým týmto obdobím. Na základe biblických obrazov sa v ľudovej slovesnosti objavovali rôzne formy zvykov, porekadiel, tradičných výjavov. Michal Spišák na základe zachovaných materiálov zostavil pásmo Betlehem a celý príbeh rámcuje bojom dobra (anjeli) a zla (Satan).

Inscenácia bude poučným pohľadom do minulosti slovenského ľudu avšak zároveň posolstvom k dnešnej modernej dobe. Na ľudové betlehemské zvyky sa zvolenská inscenácia díva modernou optikou a konfrontuje ich so súčasným spôsobom prežívania Vianoc. Veríme, že privedie divákov k zamysleniu sa nad skutočnými hodnotami sviatkov, ktoré sa čoraz viac stávajú komerčným marketingovým produktom.

Premiéra dňa 19. novembra o 17.00 h. bude súčasťou celoslovenského podujatia Noc divadiel a pre prítomných divákov sú po skončení predstavenia pripravené tvorivé dielne, spoločné ozdobovanie vianočného stromčeka či autogramiáda hercov. Tento program potrvá do 20.00 h. a od 21.00 h. je pripravená večerná časť Noci divadiel pre dospelých.

Betlehem
Vianočná inscenácia pre deti aj dospelých.

Z ľudových textov zostavil: Michal Spišák

Dramaturgia: Uršuľa Ferenčuková

Scéna: Štefan Hudák

Kostýmy: Eva Kleinová

Hudba: Peter Vaňouček

Réžia: Michal Spišák

Osoby a obsadenie:

Jozef: Richard Sanitra

Mária: Dana Karolová

Anjel 1: Daniel Výrostek

Anjel 2: Iveta Marcineková

Satan: Dominika Misárová

Herodes: Michal Ďuriš

Melichar/Sused 1: Vladimír Rohoň

Baltazár/Sused 2: Svetlana Sarvašová

Gašpar/Sused 3: Jana Pilzová

Fedor/Vojak 1: Peter Olah a.h.

Stacho/Vojak 2: Vladena Škorvagová

Kubo/Vojak 3: Barbora Špániková