Nemocnica Agel Zvolen vytvorila tzv. nadštandardné oddelenie. Má kapacitu 20 lôžok a je určené pre pacientov interného a neurologického oddelenia. Oddelenie je bezbariérové a pracuje v ňom personál s dlhoročnou praxou.

„Na tomto oddelení ide o spojenie dvoch internistických disciplín oddelenia interného a neurologického, čo znamená, že tam môžu byť pacienti interní, ako aj neurologickí. Do budúcna plánujeme oddelenie rozšíriť o chirurgickú disciplínu. Je to teda interdisciplinárne pracovisko,“ uviedla vedúca sestra Zuzana Bukovcová.

„Všetky izby sú bezbariérové, priestranné. Toto pracovisko prešlo kompletnou rekonštrukciou, ktorá významne ovplyvnila komfort pacienta. Sme oddelenie, ktoré poskytuje akútnu zdravotnú starostlivosť. Dôraz kladieme nielen na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale aj na prostredie, v ktorom sa poskytuje,“ priblížil primár oddelenia Ján Haško.