Nemocnica Zvolen je jednou zo štyroch nemocníc na Slovensku podporujúcich projekt terapeutickej pomoci opusteným deťom. Spolupracuje s občianskym združením Návrat, o.z., ktoré poskytuje sociálnu starostlivosť opusteným deťom. Deti sú neskôr umiestňované do profesionálnych rodín, na osvojenie, alebo do dojčenských domovov.

Starostlivosť o opustené deti neznamená len uspokojenie jeho fyzických potrieb, a teda nakŕmenie a prebalenie. Dieťa potrebuje láskavú náruč, s ktorou sa mu dostane pocit bezpečia. Ak novorodenec alebo dieťa v ranom detstve stratí rodičovskú osobu a ocitne sa v štatúte opusteného dieťa (napríklad utajovaný pôrod, súhlas rodiča na adopciu, resp. iné okolnosti), dochádza tým u neho k vážnemu ohrozeniu psychického vývinu. Je preňho zdravotne prospešné zabezpečiť mu počas hospitalizácie v nemocnici zmiernenie stresu a traumy prostredníctvom vhodnej psycho-sociálnej a terapeutickej služby „Dominika pre Kukulíka“. Tú poskytujú vyškolení dobrovoľníci a profesionáli, ktorí sú ako prví v kontakte s opusteným novorodencom v Nemocnici Zvolen.

Nemocnica Zvolen je jednou zo štyroch nemocníc na Slovensku, ktoré spolupracujú s Občianskym združením Návrat, na poskytovaní psycho-sociálnej a terapeutickej služby „Dominika pre Kukulíka“, čím získala označenie „Nemocnica citlivá k opusteným deťom“. Projekt pomáha zmierniť traumu z opustenia deťom, ktorých matka dala súhlas na adopciu, deťom narodeným v režime utajeného a anonymného pôrodu, u detí nájdených v Hniezde záchrany a podobne.

Projekt podporil primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Peter Molitoris a primárka detského oddelenia Oľga Švecová, ktorá povedala: „Opustené deti denne navštevujú terapeutky, ktoré citlivým fyzickým kontaktom zmierňujú stres detičiek a napĺňajú ich psychické potreby. Spolu s nimi poputuje k rodičom aj ich „Kufrík pre Kukulíka“ (kufrík spomienok), ktorým vyplnia informačné vákuum a preukážu, že dieťa nebolo v prvé dni svojho života na svete samé, ale že viacerým ľuďom na ňom záležalo.“