Nemocnica AGEL Zvolen dlhodobo investuje do renovácie priestorov, modernizácie vybavenia a zlepšovania infraštruktúry spojenej s poskytovaním starostlivosti v najvyššom štandarde. Po pol roku rekonštrukcie prvého poschodia spoločného pavilónu dnes naplno funguje nové nadštandardné oddelenie.

Prináša nielen väčší komfort pre pacientov, ale aj zlepšenie chodu neurologického a interného oddelenia za pomoci systému tzv. plávajúcich lôžok.

„Realizovali sme celkovú rekonštrukciu ošetrovacej jednotky neurologického oddelenia v spoločnom pavilóne. Revitalizáciou prešli pacientske izby, zázemie pre personál aj spoločné priestory. Počas rekonštrukcie sme dočasne presunuli neurologické oddelenie na štvrté poschodie na jednu chodbu s interným oddelením. Dnes však máme k dispozícii 19 nových lôžok vo vysokom hotelovom štandarde a tešíme sa, že slúžia pacientom,“ uvádza vedúci technického úseku zvolenskej nemocnice Vladimír Čaňo.

Nové oddelenie bolo pripravené na otvorenie po šiestich mesiacoch rekonštrukčných prác, pričom vyžadovalo nemalé finančné prostriedky. „Celková investícia potrebná na prebudovanie pôvodných priestorov na moderné oddelenie presiahla sumu jedného milióna eur a bola financovaná z vlastných zdrojov,“ prezradila riaditeľka Nemocnice AGEL Zvolen Ľudmila Veselá.

Nadštandardné oddelenie sa od iných oddelení nemocnice nelíši iba vybavením, ale aj spôsobom fungovania. Bude slúžiť podľa aktuálnej potreby ako neurologickým pacientom, tak aj pacientom interného oddelenia. „Rozhodli sme sa pre režim tzv. plávajúcich lôžok kvôli tomu, aby sme zefektívnili chod oboch oddelení a maximálne využili lôžkový fond. Aj oddelenie neurológie, aj oddelenie vnútorného lekárstva sú akútnymi oddeleniami a nemocnica dlhodobo bojuje s nedostatkom lôžok. Akútnych pacientov k nám prichádza stále viac, bolo preto logické nedeliť priestor na samostatné oddelenia, z ktorých v konkrétnom čase môžu jednému z nich chýbať voľné lôžka a druhé nebude plne obsadené,“ vysvetľuje riaditeľka nemocnice.

Po novom tak budú interní aj neurologickí pacienti umiestňovaní na izby v rámci celého spoločného pavilónu nemocnice. Nastavenie takejto prevádzky znamenalo pre nemocnicu veľkú zmenu.

„Museli sme nájsť správne nastavenie informačného systému, vedenia zdravotnej dokumentácie, zmeniť spôsob zásobovania a pripraviť na zmenu aj personál. Základným kritériom pritom bola bezpečnosť pacienta a jeho komfort,“ dopĺňa Ľudmila Veselá. Nadštandardné oddelenie je aktuálne v plnej prevádzke, pričom sa teší plnej obsadenosti, rovnako ako aj spokojnosti hospitalizovaných pacientov.