Veliteľstvo vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky vo Zvolene venovalo Chirurgickému oddeleniu Nemocnice Zvolen plaketu za pomoc a spoluprácu v starostlivosti o profesionálnych vojakov.

Pocta nemocnici je odrazom dlhodobej vzájomnej spolupráce. Vzhľadom na to, že neďaleko Zvolena, v Lešti, sa nachádza vojenský výcvikový priestor, kde vojaci pravidelne organizujú cvičenia, v prípade akejkoľvek mimoriadnosti či zranení, sú pacienti prevážaní práve do zvolenskej nemocnice.

,,V prípade veľkých cvičení, ktoré sa konajú viackrát do roka, kde je hromadná účasť vojakov s možným rizikom úrazu, resp. zranenia, Veliteľstvo vzdušných síl oslovuje našu nemocnicu pri poskytnutí súčinnosti a zabezpečení prvej pomoci či odbornej lekárskej pomoci“, uviedol riaditeľ nemocnice Ján Belanský, ktorý plaketu prevzal.

Aj v tomto roku sa tamojším lekárom podarilo zachrániť život vojaka, ktorý utrpel zranenie práve pri výcviku v Lešti.