Nemocnica AGEL Zvolen v týchto dňoch dokončila rekonštrukciu strechy polikliniky. Aktuálne sa realizuje preberacie konanie.

Investícia takmer 370-tisíc eur bola prvým predpokladom, aby mohli rekonštrukčné práce v budove pokračovať.

Pacienti a návštevníci nemocnice sledujú od februára tohto roku zmeny, ktorými zvolenská nemocnica prechádza. V týchto dňoch sa končí ďalšia fáza – rekonštrukcia strechy Polikliniky.

,,Celková investícia predstavuje 369 tisíc EUR, pri realizácii bol dodržaný tak rozpočet, ako aj časový harmonogram. Počas poslednej etapy prác bol zdemontovaný stavebný výťah a po vysušení strešnej skladby sú naplánované opravy stropov na poškodených častiach interiéru budovy Polikliniky. Tieto práce zahŕňajú opravy omietok a maľovanie, výmeny stropných kaziet a opravy svietidiel,“ vysvetľuje vedúci technicko-prevádzkového odboru Nemocnice AGEL Zvolen Vladimír Čaňo.

Medzičasom v nemocnici úplne rozobrali aj budovu niekdajšieho interného pavilónu, tu zostáva zlikvidovať suť a tieto priestory vyčistiť. Celý areál nemocnice, kde by sa mal realizovať nový projekt z Plánu obnovy a odolnosti sa aktuálne výrazne zmenil. Pre návštevníkov nemocnice sú nateraz len minimálne obmedzenia.