Zvolenský mestský úrad si aj tento rok prostredníctvom dotazníka vypýtal vysvedčenie vo forme hodnotenia života v meste od samotných obyvateľov. Podobný prieskum, aj keď len na vzorke desiatok až stovák ľudí, ktorí sa anonymne zapoja, sa realizuje už od roku 2014. Tento rok sa zapojilo 350 obyvateľov mesta.

Zvolenčania v dotazníkoch hodnotili celkom šestnásť oblastí života v meste, pričom najlepšie hodnotia obyvatelia mesta kvalitu a zázemie vzdelávania v meste (priemerná známka 2,07 podľa školského známkovania), sociálne služby, technickú infraštruktúru či možnosti pre mládež.

Naopak najhoršie priemerné známky si odniesla dopravná infraštruktúra (2,97), ale pomerne negatívne hodnotia Zvolenčania aj možnosti športového vyžitia a podmienok pre šport, zdravotnícke služby v meste, bývanie a súvisiace služby, bezpečnosť a poriadok či životné prostredie.

V rámci konkrétnych odpovedí na otázku, čo konkrétne sa za ostatný rok vo Zvolene zlepšilo, najčastejšie dopytovaní označili kultúrne akcie či život na námestí, ale často uvádzali aj možnosť, že sa nezmenilo nič. Naopak, najviac sa podľa obyvateľov Zvolena za ostatný rok zhoršilo parkovanie, zhustená doprava či zlá a nedostatočná starostlivosť o zeleň v meste. Jednoznačne najviac dotazovaných zároveň uviedlo, že im vo Zvolene chýbajú najmä možnosti športového vyžitia ako cyklotrasy, kúpalisko či plaváreň.

Aj keď dotazník v posledných rokoch vypĺňa len niekoľko desiatok a teraz stovák ľudí, čím nemá mimoriadne reprezentatívnu hodnotu, za ostatné štyri roky došlo k pomerne výraznému zhoršeniu hodnotení zo strany Zvolenčanov. Zatiaľ čo priemerná známka všetkých hodnotení v dotazníku v roku 2014 bola 2,15, v tomto roku to bolo 2,43.

Kompletné výsledky prieskumu sú k dispozícii tu.