Osamelí ľudia, predovšetkým z radov starších Zvolenčanov, môžu telefonickú linku využívať vždy v utorok a v piatok popoludní. Prednostne je zameraná na poradenstvo a podporu v situáciách, kedy človek ostal sám a možno v dôsledku mimoriadnych opatrení stratil aj ten najmenší kontakt so svojím okolím.

„Aj ja mám v rodine starkú, ktorá žije sama. Jej jediným väčším rozptýlením sú chvíle, keď ju s rodinou navštívime, čo je však v dnešnej situácii pre ňu priveľké riziko. A tak si aspoň voláme. V našom meste ale žijú aj Zvolenčania, ktorí rodinu vôbec nemajú, alebo s ňou postupne stratili kontakt. Som preto veľmi vďačná za ponuku od psychologičky Zachovej, ktorá sa rozhodla pomôcť im ako dobrovoľníčka,“ povedala primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová.

„Nakoľko som povolaním psychologička, pri rozhodovaní, ako môžem sama pomôcť v súčasnej mimoriadnej situácii, voľba pochopiteľne padla ihneď na poradenstvo, psychologickú pomoc, podporu. A keďže situácia neumožňuje osobný rozhovor, oslovila som primátorku s ponukou telefonickej pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú,“ uviedla psychologička Gabriela Zachová spolupracujúca s mestom Zvolen.

Mesto Zvolen už pre svojich seniorov zabezpečuje rozvoz rúšok, stravy či nákupov. Telefonické rozhovory so psychologičkou tak predstavujú ďalšie opatrenie, ktoré má pomôcť starším ľuďom prekonať obdobie krízy čo možno najľahšie. Je pre nich vyčlenené telefónne číslo 0948 874 277, so svojimi starosťami sa môžu psychologičke zdôveriť od budúceho týždňa vždy v utorok a v piatok medzi 13.00 a 16.00 hodinou.