Prezentácia nálezov, ktoré boli používané na území Zvolen a jeho okolia v dobe bronzovej, sa uskutoční od 14. mája do 30. júna.

Mesto Zvolen v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre, Katedrou muzeológie UKF v Nitre a Katedrou archeológie UKF v Nitre pripravili výstavu nálezov z doby bronzovej, ktoré boli lokalizované na území Zvolena a jeho okolia.

Otvorenie výstavy Zvolen v dobe bronzovej sa uskutoční v pondelok 14. mája o 14.00 hodine v priestoroch Starej radnice na Námestí SNP vo Zvolene.