Starú budovu mestských kúpeľov vo Zvolene bude musieť mesto na konci júna definitívne uzavrieť na základe nálezu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Deje sa tak v čase, keď vrcholí súťaž na stvárnenie novej plavárne, do ktorej zaslalo svoje návrhy viacero architektov či architektonických kolektívov.

Keď mesto v októbri spustilo súťaž návrhov, nik netušil, koľko architektov sa do nej prihlási. „Hoci pravidlá súťaže nám ešte v tejto chvíli neumožňujú zverejniť počet doručených návrhov, s radosťou môžem konštatovať, že bude z čoho vyberať,“ uviedol zvolenský primátor Vladimír Maňka a dodal: „Teraz už je všetko v rukách päťčlennej odbornej poroty, zloženej z renomovaných architektov. Verím, že vyberú to najlepšie riešenie, ktoré následne predstavíme Zvolenčanom.“ O výsledkoch budú pochopiteľne najskôr informovať samotných účastníkov súťaže, aby napokon spoznali novú podobu svojej plavárne aj samotní Zvolenčania.

Jedna z prvotných návrhových štúdií novej plavárne.

Pre mesto je celý proces dôležitý aj z iného dôvodu. Starú budovu mestských kúpeľov bude totiž musieť na konci júna definitívne uzavrieť. „Regionálny úrad verejného zdravotníctva nás vyzval na opravu plaveckého bazéna, pričom cenová ponuka na tieto práce hovorí o takmer 60 tisíc eurách,“ hovorí Alena Vaľková, vedúca odboru správu majetku zvolenskej radnice a dodáva: „Budova mestských kúpeľov má viac ako 50 rokov, kedykoľvek môže dôjsť k rozsiahlej havárii. Celkom reálne by sa tak mohlo stať, že za desaťtisíce eur opravíme bazén, no už o niekoľko dní budeme musieť plaváreň natrvalo zavrieť kvôli inej poruche.“

Okrem toho stará plaváreň je energeticky mimoriadne náročná a produkuje neúmerne vysoké náklady. „Ceny energií sa vyšplhali do astronomických výšok, čo sa prejavuje aj v tomto prípade. Celkovo doplácame na chod plavárne takmer 300 tisíc eur ročne. V zlej finančnej situácii, v ktorej sa samosprávy nachádzajú, si už takéto výdavky nemôžeme dovoliť,“ vysvetľuje prednostka mestského úradu Soňa Šáliová.

Po vyhodnotení návrhov podoby novej plavárne a podpise zmluvy s víťazom súťaže sa ihneď začne s administratívnou prípravou výstavby. Tá zahŕňa vypracovanie projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie i realizáciu stavby a výber zhotoviteľa. Začiatok samotnej výstavby je naplánovaný na budúci rok. Zvolenčania sa tak môžu začať tešiť napríklad na 10 dráhový bazén s dĺžkou 25 metrov, relaxačný bazén s vodnými atrakciami či saunový svet