Mesto Zvolen získalo ďalšie ocenenie. Tentokrát v druhom ročníku súťaže „Hlavné mestá biodiverzity 2011“.

Súťaž sa realizovala v rámci medzinárodného projektu „Podpora ochrany prírody a biodiverzity v mestských oblastiach: Európska cena Hlavné mesto biodiverzity“ a okrem Slovenska prebiehala aj v Nemecku, Francúzsku, Maďarsku a Španielsku. Jednou z hlavných aktivít projektu bola podpora a motivácia mestských samospráv k ochrane prírody a biodiverzity, a to práve prostredníctvom spomínanej súťaže “Hlavné mestá biodiverzity”.

Do druhého ročníka súťaže sa zapojilo celkovo 25 miest a obcí, z toho do druhého kola prešlo 22 z nich. Obce a mestá boli rozdelené do štyroch veľkostných kategórii podľa počtu obyvateľov. Mestu Zvolen sa podarilo uspieť v kategórii mesto od 10 001 do 50 000 obyvateľov.