Štát v novembri poslal mestu z podielových daní o 120 tisíc menej oproti plánovanému rozpočtu. Vývoj mestských financií v jedenástom mesiaci tak nijako nevybočil z negatívneho trendu predchádzajúcich mesiacov. Mesto sa tak, ako už minulý mesiac avizovalo, pripája k ďalším samosprávam a predkladá návrh na úpravu miestnych daní a poplatkov. Zmeniť by sa mali ich sadzby, ale aj zaradenie nehnuteľností do jednotlivých zón.

„Kým v uplynulých rokoch patrila väčšina bytov do tretej zóny s najnižšou sadzbou za štvorcový meter, po novom sa práve sídliskové nehnuteľnosti presunú do zóny číslo dva,“ vysvetľuje vedúca ekonomického oddelenia MsÚ vo Zvolene Zuzana Hrešová. S čím teda majú obyvatelia počítať, ak poslanci schvália predložený návrh? „Majiteľ sídliskového bytu s rozlohou 64 štvorcových metrov doteraz platil viac ako 18 eur, po novom zaplatí o niečo menej ako 36 eur ročne. Keďže výmer dane z nehnuteľností prichádza raz ročne, dá sa spomínaný rozdiel vyčísliť na 9 centov za deň. Stále ide o menej ako v prípade úplného centra mesta. Majiteľ rovnako veľkého bytu tu po novom zaplatí takmer 40 eur, kým doteraz uhrádzal 30 eur. Najnižšie sadzby zostávajú tradične v 3. zóne, v ktorej po novom zostali okrajové časti mesta – Lukové, Zolná, Kráľová a Sekierska dolina,“ dodáva vedúca oddelenia miestnych daní, Katarína Markovičová.

Mnohé samosprávy zvyšovali miestne dane už minulý rok, zvolenská medzi nimi vtedy nebola. Ani Zvolenu sa však nevyhli problémy súvisiace s nárastom cien energií a s rastúcimi cenami tovarov a služieb. „Predražujú sa všetky služby, stavby, každá oprava a tiež celá údržba. To, čo stačilo minulý rok, dnes už zďaleka nestačí. Pristúpili sme preto k radikálnemu šetreniu, stopli sme aktivity za takmer 900 tisíc eur. Už počas leta sme prestali vyplácať dotácie subjektom z oblastí športu, kultúry, vzdelávania a sociálnych služieb. Aby sme vôbec dokázali zabezpečovať základné služby pre našich obyvateľov, sme nútení pristúpiť k úprave sadzieb miestnych daní a poplatkov,“ uviedol zvolenský primátor Vladimír Maňka.

Mesto zabezpečuje celú škálu činností, od škôlok, cez zimnú a letnú údržbu ciest a chodníkov, kosenie, verejnú dopravu, či verejné osvetlenie, bezpečnosť, rozvoj, výstavbu a správu svojho majetku, zber a odvoz odpadu až po sociálne služby a opatrovanie seniorov. „Ak stúpnu náklady mestu a ak mu štát ešte siahne na príjem z podielových daní, čo sa stalo v prípade navýšenia daňového bonusu, mestu tiež nezostáva iné ako upraviť výšku miestnych daní a poplatkov pre svojich obyvateľov,“ vysvetľuje fungovanie financovania služieb zo strany samospráv Hrešová.

Úpravou preto vo Zvolene prejde aj poplatok za odvoz a spracovanie odpadu – vzrastie o 2 centy na deň, čo je spolu 8 eur za rok. „Súčasná sadzba totiž stále nepokrýva náklady spojené s vývozom odpadu a jeho uložením na skládke, pritom minuloročná i tohtoročná dvojciferná inflácia výrazne predražila aj uvedenú službu,“ uviedol vedúci odboru výstavby a životného prostredia Maroš Hrádela. Po úprave sadzby mesto bude stále dotovať približne 10% nákladov na zber a uloženie odpadu. Pozitívom je, že ho nemusí dvíhať radikálnejšie, keďže Zvolenčania triedia pomerne dobre. Aj preto sa snaží vytvárať im k tomu čo najlepšie podmienky a zároveň ich k separácii povzbudzovať.