Mesto Zvolen aj tento rok dostane svoje vysvedčenie. Občania ho môžu vystaviť fyzicky, ale aj online.

Koniec školského roka sa spája s bilancovaním. K tomuto bilancovaniu sa pripája aj mesto Zvolen, ktoré každý rok realizuje prieskum spokojnosti občanov so službami samosprávy. Občania môžu svoje mesto hodnotiť v 16-tich strategických oblastiach ako je doprava, vzdelávanie, zdravotníctvo, marketing, cestovný ruch a podobne. Hodnotenie má rovnakú formu ako v škole – známkuje sa od jedna do päť, pričom päťka je tá najhoršia známka.

Hodnotenie v prieskume prebieha v mesiaci jún. Dotazník nájdu obyvatelia Zvolena na prízemí mestského úradu alebo na Starej radnici. Počas Zvolenských korz budú pomedzi ľudí chodiť s dotazníkom anketárky, formulár občania nájdu aj vo Zvolenských novinách. Vyplnený formulár treba zaslať alebo zaniesť na adresu Mestského úradu Zvolen alebo na Starú radnicu. Výsledky prieskumu sa každý rok hodnotia a porovnávajú, mesto dostane celkovú známku. Minulý rok to bola známka 2,43.

Dotazník je možné vyplniť aj online, a to preklikom z hlavnej stránky mesta  Zvolen. Zmenou oproti minulému roku je anonymnosť – vzhľadom na nový zákon o ochrane osobných údajov mesto zvolilo anonymnú formu dotazníka.