Ako nás informovala Andrea Beňová, hovorkyňa spoločnosti Agel, o prácu vo Zvolenskej nemocnici príde 90 zamestnancov a od júla bude zrušené oddelenie psychiatrie.

Zvolenská nemocnica je pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti plnou mierou závislá na množstve finančných prostriedkov, ktoré dostáva od zdravotných poisťovní. Vzhľadom k tomu, že finančné prostriedky od jednotlivých zdravotných poisťovní vo väčšine prípadov nestačia ani na pokrývanie prevádzkových  nákladov nemocnice, musí od nich Nemocnica Zvolen žiadať zreálnenie platieb za poskytovanú zdravotnú starostlivosť od 1.júla 2011. Tieto platby musia zohľadňovať reálne náklady nemocnice.

Nemocnica sa taktiež snaží postarať o komplexnú reštrukturalizáciu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Súčasťou reštrukturalizácie je plánované hromadné prepúšťanie takmer 90 zamestnancov nemocnice, z celkového počtu 712. V prevažnej miere sa hromadné prepúšťanie dotkne podporného a administratívneho personálu.

V súčasnosti poskytovaná zdravotná starostlivosť zostáva zachovaná vo všetkých základných lôžkových oddeleniach vrátane geriatrie, okrem oddelenia psychiatrie, kde od 1.júla 2011 bude lôžkové oddelenie nahradené novovzniknutým, moderným psychiatrickým denným stacionárom a psychiatrickou ambulanciou.

Podľa vedenia Nemocnice Zvolen by tieto kroky mali prispieť k vyrovnanému hospodáreniu, čím by nemocnica mohla investovať do vybavenia. Všetko však bude závisieť od toho, ako sa k uvedenej otázke financovania zdravotnej starostlivosti postavia zdravotné poisťovne.