V pondelok 12. februára približne o 21.00 hod, hliadka železničnej polície vo Zvolene spozorovala ženu, ktorá sedela sama v daždi na lavičke v predstaničných priestoroch železničnej stanice. Osobu skontrolovali a zistili jej totožnosť.

Neskôr v čase o 22.50 hod, policajti pri výkone hliadkovej služby spozorovali v parku pri fontáne, nehybne ležať na zemi osobu. Hliadka osobu prebrala, posadila na lavičku a zistila, že ide o ženu, ktorú predtým kontrolovali. Keď ju policajti v parku našli bola už zjavne pod vplyvom alkoholu, bola pri vedomí, ale nekomunikovala a mala zakrvavenú tvár.

Policajti cez stálu službu zabezpečili rýchlu zdravotnú pomoc. Do jej príchodu policajti z hliadky aj zo stálej služby ošetrovali zranenú ženu, ktorá sa začala dusiť, chrčať a stratila vedomie. Policajti ju položili na zem, zaklonili jej hlavu, aby jej uvoľnili dýchacie cesty, pričom si všimli, že ústnu dutinu má plnú zvratkov. Ženu naklonili na bok, ústnu dutinu jej vyčistili a tým jej uvoľnili a spriechodnili dýchacie cesty, načo sa po pár sekundách prebrala z bezvedomia. Policajtom povedala, že spadla na betónový chodník pri fontáne. Privolaná RZP  ju odviezla do nemocnice na ďalšie ošetrenie.