Zamestnanci Nemocnice Zvolen dostali nové prístrojové vybavenie vďaka, ktorým nemocnica opäť posúva úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Zdravotná technika v celkovej hodnote približne 67 tisíc eur bola obstaraná na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny a na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie.

Prístroje boli pre zvolenskú nemocnicu zakúpené s cieľom zvýšiť štandard a kvalitu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Všetkých päť lôžok oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) je odteraz vybavených monitormi vitálnych funkcií s centrálou najvyššej triedy. Vzhľadom na to, že monitory sledujú životne dôležité funkcie a klinický stav medicínsky náročných pacientov, musia spĺňať prísne medicínsko-technické parametre.

Ďalší prístroj, ktorý má významný prínos v poskytovanej zdravotnej starostlivosti na OAIM je prenosný sonografický prístroj LOGIQ V2/V1 s príslušenstvom.

„Sonografické vyšetrenie je nezáťažová metóda umožňujúca zobrazenie vnútorných orgánov, mäkkých častí a ciev. Špecialisti OAIM prístroj využijú pri aplikácii regionálnych anestetických techník a invazívnych liečebných postupov u hospitalizovaných pacientov. Pacient nebude zaťažovaný rizikovým prevozom na sonografické vyšetrenie na RDG pracovisko. Zvýši sa tak nielen kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale aj bezpečnosť pacientov a ich komfort,“ povedal primár oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Róbert Thonhauser.

Nový prístroj dostalo aj gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. Je ním uterinný manipulátor, ktorý operatérom umožňuje moderný spôsob vykonávania laparoskopických operácií.

„Laparoskopia patrí k najnovším a najčastejšie využívaným diagnostickým a operačným metódam v odbore gynekológia. Priamou vizualizáciou malej panvy poskytuje možnosť diagnostikovať niektoré ochorenia a podľa potreby ich súčasne aj laparoskopickou cestou operačne riešiť. Uterinný manipulátor umožňuje pohybovať maternicou v priebehu laparoskopickej časti operácie. Významne prispieva ku zvýšeniu bezpečnosti pacientky a ku skráteniu času operačného výkonu,“ uviedol Peter Molitoris, primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia.

Na oddelení gynekológie a pôrodníctva poskytuje Nemocnica Zvolen liečebno-preventívnu špecializovanú starostlivosť ženám s gynekologickými ochoreniami a komplexnú starostlivosť počas tehotenstva, pôrodu a v šestonedelí. Ročne hospitalizuje 2186 pacientiek a vykoná 1014 operácií. Zavádzaním moderných operačných metód sa nemocnica zaraďuje medzi pracoviská používajúce moderné operačné systémy.