Nemocnica Zvolen, člen skupiny Agel, sa zapojila do celoslovenskej vianočnej zbierky šatstva. Projekt Nadácie Agel aj v tomto roku podporili desiatky zamestnancov. Ich materiálna pomoc skočila v rukách pracovníkov zo zvolenského komunitného centra.

Spoločnými silami sa vyzbieralo pre komunitné centrum viac ako 180 kilogramov šatstva, obuvi, posteľnej bielizne a  hračiek.

Veci z nadačnej zbierky dostanú sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ako aj obyvatelia ohrození rizikom sociálneho vylúčenia.

V období adventu osem zdravotníckych zariadení zbieralo čisté, nepoškodené šaty pre deti aj dospelých, obuv, hračky, školské potreby a vybavenie domácnosti. Výsledkom empatie a súdržnosti  sú stovky kilogramov šatstva, ktoré ešte poslúžia ľuďom v núdzi.

,,Charitatívna zbierka poputuje sociálne slabším rodinám a občanom mesta Zvolen. Naše komunitné centrum je už dnes pripravené sprostredkovať distribúciu vyzbieraného šatstva. Tých ľudí, ktorým teplé a čisté oblečenie pomôže bude veľa,“ uviedla Želmíra Jonášová zo zvolenského komunitného centra.

„Určite by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať Nadácii Agel a Nemocnici Zvolen, že takúto zbierku zorganizovali a rozhodli sa ju venovať práve nášmu komunitnému centru,“ dodala  Želmíra Jonášová.

Zvolenské komunitné centrum, v spolupráci s kuratelou, pomáha hlavne sociálne slabým rodinám v regióne. Obzvlášť výrazne sa angažuje v oblasti sociálnej práce s deťmi.

,,Veci zo zvolenskej nemocnice boli už na prvý pohľad veľmi pekné. Starostlivo čisté, doslova určené pre rodiny. Všetky veci sme pred odovzdaním ešte prezreli. Našli sme medzi nimi aj veľa hračiek, čo ma obzvlášť teší. Verím, že naša charitatívna podpora bude prerozdelená pre rodiny, ktoré sa o svoje deti príkladne starajú,“ povedala Ivana Janzová, správkyňa Nadácie Agel.