Skautskí inštruktori zo Zv. Slatiny vyškolili a motivovali do ďalšej dobrovoľníckej činnosti ďalších mladých lídrov – radcov a radkýň skautských družín z rôznych kútov Slovenska.

Učenie zážitkom – 0% prednášok – 100% hier

OTAN 16
Foto: Matej Fekiač

V polke decembra sa skončil na Zaježovej neďaleko Zvolena už 7. ročník zážitkového kurzu OTAN – „Oľutuješ to, ak neprídeš!“ Prednášky, učebnice a písanie poznámok do zošita, na aké sme zvyknutí v škole, by ste na tomto kurze hľadali márne. Tieto nudné školské aktivity vystriedali atraktívne hry s premysleným koncom a prínosným rozborom. Veci, ktoré sa naučíte na takomto kurze si určite zapamätáte oveľa lepšie, lebo ich intenzívne prežijete. Okrem toho množstvo aktivít je pripravených tak, aby vám povedali mnoho o vás samotných a vašich možnostiach.

Dni plné programu – objavovanie tradícii, Berlínsky múr, rozdelenie Československa, lanové prekážky, umenie a mnoho ďalšieho

Program bol starostlivo tak, aby sa účastníci počas 9 dňového zážitkového kurzu (6 dní v auguste a 3 dni v decembri) „dotkli“ rôznych oblastí. Súčasťou programu boli rôzne tvorivé aktivity – točenie na hrnčiarskom kruhu, vyrezávanie z dreva, výroba sôch zo sadry… Dôraz sme tento rok kládli aj na umenie, počas kurzu boli dva rôzne zamerané hudobné večery, ktoré viedli hostia, ktorých sme pozvali na kurz. Počas ďalšieho večera si mohli účastníci kurzu prežiť dejiny celé dejiny Československa od vzniku až po rozpad. Nasledujúce ráno chatu rozdelili plachty ako kedysi Berlín, Berlínsky múr. Adrenalín pozdvihli rôzne lanové prekážky a nočné hry, počas ktorých ste museli napríklad preliezť cez šachtu alebo preplávať cez potok.

„OTAN ponúka nový pohľad na program. Učí a najmä motivuje k činnosti. Vrelo odporúčam všetkým radcom, ktorí potrebujú nakopnúť.“ povedal Dan Ryška účastník jedného z predchádzajúcich ročníkov tohto zážitkového kurzu.

Inšpirácia z Čiech

Zážitkový kurz OTAN – „Oľutuješ to, ak neprídeš!“ čerpá inšpiráciu na svoje aktivity z prázdninovej školy v Lipnici, ktorá bola priekopníckou inštitúciou v oblasti zážitkovej pedagogiky v bývalom Československu a inšpirovala k vzniku desiatky podobných projektov.

OTAN 18Vykročte zo svojej komfortnej zóny!

Nato, aby sme sa dokázali niečo nové naučiť prostredníctvom zážitkov je potrebné vykročiť smerom von zo svojej „komfortnej zóny“ a vyskúšať „prekročiť svoj tieň.“ Viac informácii o projekte OTAN nájdete na: www.otan.webnode.sk

Táto aktivita bola zrealizovaná vďaka podpore z fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska.