Predškolákom sa to kráti… Najdôležitejšia povinnosť je však teraz ešte na ich rodičoch. Deti ich v tom však nemusia nechať samých, naopak v školách svojich budúcich žiakov pri zápise radi uvidia.

Zápis detí do základných škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, sa uskutoční v treťom aprílovom týždni. Miestom uskutočnenia zápisu budú priamo priestory jednotlivých škôl.

Konkrétne sa zápisy uskutočnia v piatok, 19. apríla v čase od 14.00 do 18.00 h a v sobotu, 20. apríla v čase od 8.00 do 14.00 h. Ďalšie podrobnosti uvádzajú jednotlivé školy na svojich web stránkach.

Zoznam mestských základných škôl vo Zvolene

Základná škola, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen
Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, Zvolen
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen
Základná škola, J. Alexyho 1941/1, Zvolen
Základná škola, Námestie mládeže 587/17, Zvolen

Základné školy realizujú zápis detí do prvého ročníka v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta s prihliadaním na spádový školský obvod. Dieťa mimo obvodu danej školy je možné zapísať až po predchádzajúcej výnimke riaditeľa školy. Prioritne sú však prijímané deti z daného obvodu.

Prihlásiť dieťa do prvého ročníka základnej školy na základné vzdelávanie je povinnosťou zákonných zástupcov. V prípade nesplnenia tejto povinnosti sa zákonní zástupcovia dopúšťajú priestupku v zmysle zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.