TS NLC (Mariana Výbošťoková), upravené | 29.3.2019

Výzva zapojenia sa do kampane Medzinárodného dňa lesov 2019 je prijatá

21. marec je Medzinárodným dňom lesov. Práve vtedy je dôležité oslavovať lesy a stromy, ale najmä zvýšiť povedomie o význame všetkých typov lesov na Zemi. Tohtoročná téma Lesy a vzdelávanie priam nabáda k aktívnej účasti lesných pedagógov ukázať, že les je unikátna učebňa, ktorá má jedinečné predpoklady pre budovanie vzťahu, lásky a ochrany k našim lesom.

Národné lesnícke centrum ako koordinátor aktivít lesnej pedagogiky na Slovensku pripravilo komplexný metodický materiál určený lesným pedagógom pre uskutočnenie aktivít pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov. Hlavným zámerom bolo upriamiť pozornosť na tohtoročnú tému Lesy a vzdelávanie. Celoslovenskú výzvu zapojiť sa do tejto kampane prijali lesníci a lesní pedagógovia z rôznych regiónov.

V týždni od 18. do 22. marca realizovali lesní pedagógovia celkovo pätnásť podujatí lesnej pedagogiky pre rozličné cieľové skupiny. Vyvrcholením bol práve 21.marec, kedy sa konal workshop Lesy a vzdelávanie pre stredoškolákov na Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici. Do workshopu sa zapojili aj študenti z Gymnázia A. Kmeťa, Strednej priemyselnej školy S. Mikovíniho a Strednej odbornej školy služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici.

Úlohy workshopu preverili tímovú prácu a sústredili pozornosť mladých na oslavu lesov. Výzva realizácie workshopu mala celoslovenský charakter a zapojili sa do nej aj lesní pedagógovia z OZ Kriváň, OZ Levice (Lesy SR), Štátne lesy TANAP-u aj Lesné hospodárstvo Inovec s.r.o. a ďalší. Okrem aktivít pre stredoškolákov zrealizovali lesníci aj lesné vychádzky pre ďalšie cieľové skupiny. Takmer 500 detí, žiakov, študentov a rodín s deťmi sa zúčastnilo aktivít lesnej pedagogiky pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov 2019.