il.foto: Martin Golembiovský

Spoločného výstupu na vrch Zvolen sa môžete zúčastniť už tento víkend. 

Klub slovenských turistov Pustý hrad Zvolen, Mesto Zvolen a Matica Slovenská pozývajú celú širokú verejnosť na tradičný výstup na vrch Zvolen, pri príležitosti oslobodenia mesta Zvolen, 205. výročia narodenia J. Kozáčeka a otvorenia letnej turistickej sezóny. Výstup sa uskutoční v sobotu 17. marca 2012.

Pripravený program:

08:00 Slávnostné otvorenie podujatia: pamätník J. Kozáčeka (park Ľ. Štúra)
08:30 Odchod na Donovaly
09:30 Začiatok turistického prechodu, ktorý sa môže upraviť podľa poveternostných podmienok
11:30 Zdravica na vrchu Zvolen
11:45 Zostup z vrchu Zvolen do Liptovských Revúc
14:30 Odchod do Zvolena, z Revúc