TS Lesy SR, Ing. Mária Rošková | 5.2.2013

Výstavu Etudy z dreva XIV otvoria už v stredu

Lesnícke a drevárske múzeum už po 14. krát dalo priestor všetkým tým, ktorým drevo prirástlo k srdcu a radi s ním pracujú, aby preukázali svoju tvorivosť, nápaditosť, či svoje remeselné majstrovstvo a  „zmerali si svoje sily“ v súťaži Etudy z dreva, tentokrát na tému drevený bytový doplnok. Ako to zvládli si návštevníci môžu pozrieť na výstave ETUDY Z DREVA XIV – drevené bytové doplnky, ktorá predstavuje prihlásené a porotou vybrané súťažné práce. Aj keď bola súťaž vypísaná v dvoch kategóriách – sériovo vyrábané bytové doplnky (I. kategória) a originály, prototypy alebo modely (II. kategória), všetky prezentované práce sú zatiaľ jedinečné a pôvodné a čakajú na záujem výrobcov, ktorí by ich preradili do kategórie sériových výrobkov.

pozvanka etudyAké bytové doplnky je možné na výstave vidieť? Aj keď doplnky v byte môžu mať čisto výtvarný charakter, kritériá súťaže vyžadujú aby prihlásené práce v sebe zahŕňali súčasne praktický aj estetický význam. A súťažiaci toto kritérium splnili. Na výstave návštevníci uvidia prevažne drobné nábytkové prvky – svietidlá, predsieňové doplnky, odkladacie stolíky, vešiaky a odkladacie prvky rozmanitého druhu; rôzne drobné doplnkové predmety, ktoré sa dajú využiť napr. pri stolovaní a posedení – svietniky, misky, podnosy a iné doplňujúce prvky interiéru. Všetky tieto bytové doplnky môžu dodať obytnému prostrediu svojský charakter, môžu ho zintímniť, zútulniť, dotvoriť a zároveň oživiť, pričom však nezmenia jeho pôvodnú funkčnú a priestorovú podstatu.

Svojimi prácami sa prezentujú študenti, ale aj pedagógovia Strednej odbornej školy drevárskej zo Zvolena a Bratislavy, Školy úžitkového výtvarníctva z Ružomberka, Bratislavy a Kremnice i Strednej odbornej školy zo Žarnovice. Do súťaže sa zapojila aj študentka Univerzity Tomáša Bati ve Zlíne a jeden samostatný výrobca. Na výstave bude možné vidieť celkom 62 kusov súťažných predmetov od 27 autorov.

Tieto práce hodnotila 30 januára 2013 odborná porota, ktorú tento raz viedol Doc. Ing. Tibor Uhrin,ArtD., vedúci Katedry dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. Ďalšími členmi bola PhDr. Anna Chlupová, dlhoročná pracovníčka Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave a Ing. Ladislav Klíma, fundovaný odborník na históriu dizajnu zo Slovenského technického múzea v Košiciach. Porota z prihlásených prác vybrala tie najlepšie pre 1., 2. a 3. cenu a uznanie. Podľa propozícií súťaže oficiálne zverejnenie výsledkov súťaže a slávnostné odovzdanie ocenení bude súčasťou vernisáže výstavy, kde bude odovzdaná aj cena venovaná primátorom mesta Zvolen, Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky a Vydavateľstvom Yudiny.

Všetci súťažiaci, ale aj ostatní návštevníci si môžu prísť vymeniť svoje názory na drevené bytové doplnky s členmi hodnotiacej poroty na neformálne stretnutie, ktoré sa uskutoční pred vernisážou výstavy v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene o 11:00 hodine.

Ocenené, ale i ostatné prihlásené súťažné práce si môžu návštevníci pozrieť vo výstavných priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene na Nám. SNP 23/35 vždy od pondelka do piatku, v čase od 9.00 do 17.00 hod.