Projekt Nemocnice AGEL Zvolen, spolufinancovaný z Plánu obnovy a odolnosti, splnil prvý, dôležitý míľnik v podmienkach plánu obnovy – podpis zmluvy so zhotoviteľom stavebných prác do konca prvého kvartálu 2024, vďaka čomu vstupuje do realizačnej fázy.

Výstavba lôžkovej časti k chirurgickému pavilónu v Nemocnici AGEL Zvolen bola dnes slávnostne spustená, aj za účasti ministerky zdravotníctva SR Zuzany Dolinkovej (HLAS-SD).

Splnením prvého míľnika harmonogramu, dnešným požehnaním a slávnostným poklepaním základného kameňa stavby sa oficiálne začala výstavba nového, päťpodlažného pavilónu chirurgických disciplín, ktorý bude spĺňať najprísnejšie kritéria po stránke stavebnej, prevádzkovej a logistickej.

„Výsledkom investície prevyšujúcej 34 mil. EUR bude moderný pavilón z pohľadu pohybu a presunu pacientov, logistiky a manažmentu pacienta. V nadväznosti na existujúcu chirurgickú časť vznikne jeden funkčný, moderný, prepojený celok s interdisciplinárnou komplexnosťou a kvalitami služieb na úrovni 3. tisícročia, porovnateľný s najmodernejšími zariadeniami v Európe,“ uviedol Michal Pišoja, predseda predstavenstva AGEL.

Pre pacientov tento projekt, okrem vynikajúcej kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, prinesie desiatky zrekonštruovaných a 60 nových lôžok, nové operačné sály a modernú recepciu. „Úplnou novinkou budú tzv. rodinné izby na gynekologicko-pôrodníckom oddelení, ktoré umožnia sprevádzajúcej osobe, aby bola s rodičkou počas celého pobytu v nemocnici. Samozrejmosťou bude nová zdravotnícka technika, zariadenie a vybavenie. Cieľom rozvojového plánu je rozšírenie spektra a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zvýšenie jej dostupnosti obyvateľom spádovej oblasti,“ dodáva Ľudmila Veselá, riaditeľka Nemocnice AGEL Zvolen.

„Veľmi ma teší, že aj vďaka financiám z Plánu obnovy a odolnosti SR sa nám darí zlepšovať podmienky v našich nemocniciach, aby tam pacienti našli špičkovú zdravotnú starostlivosť a zároveň bolo toto prostredie atraktívne aj pre zdravotníckych pracovníkov. Oceňujem, že nový pavilón zvolenskej nemocnice bude spĺňať najprísnejšie kritériá a pacientom z tohto regiónu prinesie zdravotnú starostlivosť na úrovni 3. tisícročia,“ uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková.

Mimoriadne prísne podmienky plánu obnovy sa spoločnosti AGEL darí plniť, a to najmä vďaka výrazným súkromným investíciám do dlhodobej systematickej projektovej prípravy a riadenia procesov, na ktorej sa podieľa mnohočlenný tím odborníkov z oblasti zdravotníctva, stavebníctva a projektového manažmentu.

„V súčasnej dobe prebiehajú investičné práce z vlastných zdrojov, ktoré skupina AGEL investuje do prípravy staveniska, sťahovania oddelení a minimalizácie vzniku diskomfortu pre pacientov tak, aby nebola obmedzená miera poskytovanej zdravotnej starostlivosti počas realizácie projektu, ktorá prebieha za plnej prevádzky nemocnice,“ dodáva výkonný riaditeľ spoločnosti AGEL SK, Tomáš Lučkai, zodpovedný za projekty spolufinancované z Plánu obnovy a odolnosti.