ZVonline.sk, KSKLS | 9.7.2012

Výstava Najkrajšie knihy Slovenska 2009 – 2011 potrvá celé leto

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene predstavuje výstavu Najkrajšie knihy Slovenska 2009-2011.

Výstava Najkrajšie knihy Slovenska 2009 – 2011 je súborom ocenených kníh v tomto období. Pre verejnosť bude sprístupnená v oddelení pre deti a mládež krajskej knižnice do 31. augusta 2012.

Súťaž je pokračovateľom tradície založenej v roku 1965, ktorá od svojho vzniku sleduje zámer zvyšovať výtvarnú úroveň a kvalitu polygrafického spracovania kníh. Hlavným usporiadateľom súťaže je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou národnou knižnicou v Martine a Zväzom polygrafie na Slovensku. Cieľom súťaže je podporiť a oceniť zvyšovanie výtvarnej úrovne a kvality polygrafického spracovania periodických publikácií knižného charakteru. Knihy prihlásené do súťaže sa zaraďujú a hodnotia v siedmich skupinách.