Doterajšie zistenia mestskej polície v súvislosti s požívaním alkoholu osobami mladšími ako osemnásť rokov naznačujú, že počet prípadov ostáva naďalej alarmujúci. Dôkazom sú zaznamenané výsledky kontrol z uplynulého víkendu.

Vykonané policajné „razie“ vo vybraných nočných podnikoch, parkoch a verejných priestranstvách priniesli hrozivé výsledky. Orientačnej dychovej skúške bolo podrobených pätnásť neplnoletých osôb, z toho až vo ôsmich prípadoch s pozitívnym výsledkom. Hladina alkoholu v dychu sa pohybovala v rozmedzí od 0,29 do 1,33 promile. Prekvapením bolo, že v jednom prípade išlo iba o štrnásťročné dievča.

Podobný šokujúci prípad riešili mestskí policajti pred pár dňami, kedy štrnásťročný chlapec v obchodnom dome Tesco upútal pozornosť svojim nevhodným vulgárnym správaním. Podozrenie, že sa nachádza v podnapitom stave sa potvrdilo ihneď, ako nafúkal takmer dve promile. Prípadmi požívania alkoholu maloletými a mladistvými osobami sa naďalej zaoberá mestská polícia, ako aj Právne oddelenie Mestského úradu vo Zvolene.

Rodičia by aj napriek pracovnej vyťaženosti nemali zabúdať na svoje deti. Vzhľadom na reálne výsledky možno konštatovať, že je nevyhnutné aby vedeli, akým spôsobom a v akej spoločnosti deti trávia svoj voľný čas. Mestská polícia opäť oznamuje a zároveň upozorňuje na kontroly zamerané na dodržiavanie zákona NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužitím alkoholických nápojov, ktoré zvýšila od januára 2019 práve z dôvodu eliminácie problematiky pitia alkoholu u detí a mládeže.