Zvolen je mestom s bohatou históriou, ktorá siaha stovky rokov do minulosti. Pripravovaná novinka, porovnávacia mapa súčasného a historického Zvolena a jeho okolia, vytvára jedinečnú príležitosť vidieť, ako sa územie zmenilo v priebehu času.

Toto dielo je výsledkom práce kartografického tímu z bývalého Vojenského kartografického ústavu v Harmanci, ktorý teraz pôsobí v Kynceľovej pri Banskej Bystrici. Originálne dielo bude porovnávať súčasnú mapu Zvolena a jeho okolia s mapou Jána Lipského z roku 1806, a to nielen na papieri, ale aj prostredníctvom aplikácie s rozšírenou realitou.

Mappa generalis regni Hungariae – Generálna mapa Uhorska

Ján Lipský bol popredný slovenský, uhorský a aj európsky kartograf. Rodák zo Sedličnej pri Trenčíne je autorom kartografického diela zloženého z deviatich listov, ktoré sa považuje za najpresnejšiu mapu Uhorska v 19. storočí. Originálny výtlačok kolorovanej medirytiny Generálnej mapy Uhorska z roku 1806 si nadšenci máp a histórie môžu detailne prezrieť v Slovenskom múzeu máp v Kynceľovej. Vzhľadom na pozoruhodnú presnosť a podrobnosť tejto mapy ju kartografický tím zvolil za najvhodnejšiu pre porovnanie so súčasnou mapou.

História a súčasnosť vedľa seba

Mapa z tvorby kartografického ústavu VKÚ Harmanec v Kynceľovej pri Banskej Bystrici vám umožní presne vidieť a porovnať zmeny, ktorými mesto Zvolen prešlo za posledné dve storočia. Obidve mapy budú v mierke 1:76 000 umiestnené vedľa seba a budú doplnené o textovú časť, ktorá upriamuje pozornosť užívateľa na najzaujímavejšie zmeny v regióne za viac ako 200 rokov. Budeme môcť porovnať napríklad zmeny v tokoch riek, v cestných komunikáciách, vo veľkosti a dôležitosti sídel, v zmenách miestnych názvov a iných dôležitých prvkov.

„Porovnávacia mapa Zvolen a okolie kedysi a dnes je súčasťou ucelenej edície porovnávacích máp jednotlivých regiónov Slovenska. Prostredníctvom nej chceme verejnosti predstaviť zmeny na Slovensku za viac ako 200 rokov. Mapy majú vzdelávací charakter a sú vhodným doplnkom do škôl, no veľkú obľubu majú aj u širokej verejnosti,“ dopĺňa Milan Paprčka, riaditeľ VKÚ Harmanec a Slovenského múzea máp v Kynceľovej.

Rozšírená realita nad papierovou mapou

Nad touto mapou bude fungovať aj nová mobilná aplikácia CBS Map Explorer. Tá na displeji smartfónu nad rozprestretou mapou zobrazí informácie o konkrétnych miestach, na ktoré užívateľ namieri, a povie mu, čím sú tieto lokality zaujímavé.

Didaktická pomôcka pre študentov

Keďže túžbou kartografov z Kynceľovej nie je len osloviť s týmto dielom nadšencov máp, ale aj študentov, môžeme považovať toto dielo za skvelú didaktickú pomôcku, ktorá priblíži žiakom ich okolie. Dozvedia sa niečo o histórii svojho regiónu a zároveň môžu sledovať, ako sa krajina od roku 1806 zmenila. Toto porovnanie môže pomôcť žiakom a študentom pochopiť geografické a historické koncepty, ktoré sa v mape nachádzajú.

Redakčná práca priamo v regióne

Pre úspech projektu je nutná aj práca v teréne, priamo v regióne. To, ako sa región zmenil, vedia totiž najlepšie miestni obyvatelia. Podrobnosti o zmenách vo Zvolene a jeho okolí pomáha zisťovať regionálna projektová manažérka, Adriana Drugová.

„Mojou prácou je ukázať svetu, aké je naše Slovensko nádherné a aké sú nádherné jeho regióny. My Slováci sme v podstate patrioti a milujeme miesta, kde máme svoje korene, kde žijeme a pracujeme. Tak to cítim takmer všade, kde som pracovne bola. Oslovujeme samosprávy, rôzne inštitúcie, školy, o ktorých píšeme a sú to práve oni – partneri, ktorí túto knihu posúvajú svojou priazňou a formou prezentu nielen za hranice regiónu, ale veľakrát aj Slovenska, do celého sveta,“ uzatvára Drugová.