Kampaň les ukrytý v knihe v sebe spája dve veľké myšlienky. Tou prvou je výchova detí k úcte k lesnému bohatstvu krajiny a ochrane prírody, v súlade s programom  Roka lesov. Druhou, no nie menej dôležitou, je snaha vrátiť deťom knihy a vytvoriť im pozitívny vzťah k čítaniu. Aj organizátori akcie skonštatovali, že dnešné deti majú veľké problémy s čítaním, lebo knihy nahradila televízia a počítače. Táto akcia ponúka možnosť zatraktívniť deťom knihy a ukázať im čo všetko sa z nich môžu dozvedieť.

Celý svet si pri príležitosti Roka lesov pripomína význam lesa pre spoločnosť a potrebu ochrany životného prostredia. Projekt Les ukrytý v knihe pripravilo Národné lesnícke centrum so svojimi partnermi v spolupraci s Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra a v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom. V týždni od 2. do 6. mája pre deti zvolenských škôl prichystali hneď niekoľko podujatí.

Na pondelok a utorok si lesní pedagógovia z NLC pripravili pre deti netradičnú lesnú vychádzku, ktorá sa prekvapivo nekonala v lese, ale v priestoroch knižnice. Deti sa pri čítaní krátkej rozprávky preniesli do lesa a naučili sa veľa zaujímavých vecí – kde klásť či neklásť oheň, ktoré číslo volať, keď vznikne požiar, ktorému ihličnatému stromu na jeseň opadáva ihličie a veľa iného. Potom si počas krátkych hier vyskúšali čo všetko o lese vedia. Aj samotní učitelia ocenili prácu lesných pedagógov, lebo deti sa takto, hravou formou, naučia viac ako v škole, a navyše z toho majú radosť. Od stredy budú podobné stretnutia prebiehať ďalej, tentoraz však s pani knihovníčkami. Deti čaká zážitkové čítanie, debaty a hry. Počas celého týždňa je v oddelení literatúry pre deti a mládež výstava literatúry pre deti s lesnou tematikou. Každé popoludnie prebieha premietanie populárno-náučných filmov o lese a živote v ňom spojené s hovoreným slovom a debatou s deťmi.