Zvolenská Slatina má byť lepšie chránená pri povodňových situáciách. Slovenský vodohospodársky podnik preto pripravil projekt a aktuálne obstaráva zhotoviteľa protipovodňovej ochrany. Obstarávanie sa však trvá dlhšie, ako sa čakalo.

Verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác na protipovodňové opatrenia na rieke Slatina v obci Zvolenská Slatina v okrese Zvolen zatiaľ stále nie je ukončené. Pre TASR to v utorok potvrdil hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák. SVP pôvodne avizovalo, že výsledky obstarávania zverejní v úvode februára.

„Pre náročný proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby protipovodňové opatrenia vo Zvolenskej Slatine vyhodnotenie ponúk stále pokračuje a malo by byť ukončené v najbližších dňoch,“ podotkol. „Keďže verejné obstarávanie nie je ukončené, v zmysle zákona o obstarávaní nie sme oprávnení poskytnúť o ňom žiadne informácie,“ zdôraznil hovorca začiatkom tohto roka. „So stavebnými prácami sa začne po ukončení verejného obstarávania, uzatvorení zmluvy o dielo a overení procesu verejného obstarávania zo strany kompetentných orgánov,“ uviedol Bocák.

Starostka Zvolenskej Slatiny Mária Klimentová pripomenula, že obec je pri prívalových dažďoch roky ohrozovaná povodňami. Spôsobuje ich vylievanie rieky Slatina a jej prítokov, ktorými sú Rybný potok a Slatinský potok. Všetky pretekajú stredom obce.

Podľa projektovej dokumentácie je stavba rozdelená do dvoch etáp. V prvej je na ulici Pod hájom navrhnuté vybudovanie protipovodňovej ochrany brehovými múrmi. Na ochranu územia pred vodou z územia nad cestným mostom na ľavom brehu je navrhnutý protipovodňový ochranný múr. V druhej etape je ochrana riešená múrikmi pozdĺž koryta Rybného potoka. Celková predpokladaná hodnota zákazky je podľa súťažných podkladov 709.237 eur bez DPH.