Minulý rok bol v pôrodnosti napriek pretrvávajúcej pandémii takmer rovnaký ako ten predošlý. Na svet prišli stovky detí, a to aj vďaka skvelému tímu ľudí na Gynekologicko – pôrodníckom oddelení zvolenskej nemocnice. Výnimkou neboli ani pôrody covid pozitívnych matiek za prísnych hygienických opatrení.

Vo zvolenskej nemocnici sa v roku 2020 narodilo celkovo 1 226 detí. Z tohto počtu bolo 630 chlapcov a 596 dievčat, pričom najviac detí prišlo na svet v júli, konkrétne 127. Dvojitú radosť si niesli domov v minulom roku tri mamičky, ktoré odchádzali v náručí s dvojičkami.

Tradičným a už roky častým dievčenským menom, ktoré rodičia dávajú svojim dcéram, je Ema a Ella. Pri chlapcoch zas vedie Adam či Jakub. O slovo sa však prihlási i netradičné mená. Chalanom vybrali rodičia mená ako sú Emir, Edvin, Jonatán a Gael. Medzi dievčenskými to boli Wendy Venuša, Tifany, Ruby Marie, Benedetta či Mia Esperanza.

Samozrejme, pandémia koronavírusu postihla v minulom roku aj pôrodnicu, keď skúsený tím pôrodníkov musel absolvovať štyri pôrody covid pozitívnych matiek za prísnych hygienických opatrení. Rovnako museli dodržiavať prísne opatrenia na ochranu zdravia niekoľko dní aj sestry na novorodeneckom oddelení, ktoré sa o deti starali.