Z výsledkov práce mestskej polície a spracovaných štatistických údajov za uplynulý rok 2018 vyplýva nárast priestupkovosti v meste Zvolen.

Sumarizácia údajov nasvedčuje tomu, že navýšenie počtu priestupkov v roku 2018 predstavuje 830 priestupkov, čo je viac ako 11 % nárast v porovnaní s výsledkami v roku 2017.

Celkovo bolo v predchádzajúcom roku zistených a riešených 8 153 priestupkov.

Takisto došlo v roku 2018 k zvýšeniu výšky uložených blokových pokút, kde suma 46 480 eur predstavuje v porovnaní s rokom 2017 nárast o 11 830 eur. Z celkového počtu priestupkov za rok 2018 bolo 4 288 priestupkov riešených bez finančného trestu, a to napomenutím, čo je 52,5 %.