Vo Zvolene v súčasnosti menia poslednú časť tepelných rozvodov druhej etapy ich prestavby. TASR to potvrdila manažérka marketingu MH Teplárenský holding Andrea Devánová. Od výmeny rozvodov očakáva spoločnosť menej porúch a v budúcnosti aj menší rozsah odstávok.

Pripomenula, že od odovzdávacej stanice tepla v areáli Rušňového depa Zvolen postúpili práce po úsek pri parkovisku pred drevospracujúcou továrňou. Zároveň sú aj z opačnej strany od výmenníkovej stanice v areáli teplárne. „Meníme teplonosné médium z pary na horúcu vodu, preto je potrebné vymeniť potrubia. Práce by sa mali ukončiť približne v polovici septembra,“ dodala.

Podľa nej sa prvá etapa prestavby tepelných rozvodov týkala časti od rozdeľovacieho uzla v Môťovej po výmenníkovú stanicu výhrevne Balkán. „V tomto roku vymieňajú potrubia opačným smerom, od Môťovej, rozdeľovací uzol je v blízkosti areálu drevárskej priemyselnej školy do nášho areálu,“ vysvetlila s tým, že vlani vymenili rozvody v dĺžke približne päť kilometrov. Dodala, že tento rok je to ďalších takmer 2,5 kilometra.

Informovala tiež, že keď robia na rozvodoch rôzne prepojenia, odstávky sú nutné. „Sú však krátke, snažíme sa neodstaviť dodávky na týždne, radšej volíme kratšie na dva až štyri dni,“ podotkla s tým, že v prípade potreby ich opakujú. Používajú však aj náhradné zdroje tepla, aby minimalizovali dosah na odberateľov. Znamená to, že v takých prípadoch nemusia odstaviť dodávku tepla a teplej vody, pretože ju zabezpečujú náhradným zdrojom.

Devánová uviedla, že náklady na prvú etapu prestavby boli vo výške 6.745.311 eur. Z toho je nenávratný finančný príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov vo výške 5.637.307 eur. „Náklady na druhú etapu sú vo výške 6.059.235 eur, z čoho sa predpokladá maximálny nenávratný príspevok vo výške 85 percent nákladov na uskutočnenie diela,“ spresnila.

Aktuálna cena MH Teplárenský holding vo Zvolene je 76,8 eura za megawatthodinu (MWh). „Táto suma je v porovnaní s ostatnými mestami s podobnou palivovou základňou nižšia asi o 15 percent,“ zdôraznila. Doplnila, že v súčasnosti Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ukončuje vyhlášku. Upravuje sa ňou spôsob stanovenia ceny na nové regulačné obdobie, ktoré sa začína rokom 2023. „Spôsob určenia nákladov v zmysle tejto vyhlášky do značnej miery ovplyvní výšku cien tepla na budúci rok,“ konštatovala.

Podľa Devánovej sa pre enormný nárast cien zemného plynu v budúcom roku dá očakávať aj výrazný nárast cien tepla v sústavách diaľkového vykurovania. „Tam, kde teplárne využívajú biomasu, bude tento nárast nižší aj napriek tomu, že aj cena štiepky v poslednom období rastie,“ uzavrela.

MH Teplárenský holding, závod Zvolen, má spolu približne 21 kilometrov tepelných rozvodov. Pre rok 2023 je naplánované využitie biomasy a zemného plynu v pomere 97/3 percenta.