V uplynulých dňoch vo Zvolene pribudli polopodzemné kontajnery na odpad. Vzorové stanovište piatich nových kontajnerov je umiestnené vedľa budovy Mestského úradu.

Moderný systém zberu  zmesového odpadu a triedených zložiek bude slúžiť najprv úradu a obyvateľom okolitých domov, postupne by sa mal realizovať aj v ostatných častiach mesta. Zvolen sa tak stane lídrom v oblasti rozvoja odpadového hospodárstva na Slovensku.

kontajnery zvolen

Produkcia odpadu ako aj nároky na jeho triedenie a spracovanie stále rastú, preto je nutné postupne zvyšovať kapacitu zberných miest. Nedostatok miesta na kontajnery sa rieši zvýšenou frekvenciou ich vývozu, čo však nepriaznivo ovplyvňuje dopravu v meste. Nasadenie polopodzemných kontajnerov prináša niekoľko výhod – od lepšieho využitia zberného miesta až po zlepšenie vzhľadu a čistoty okolia. Polopodzemné kontajnery sú v zemi zapustené nádoby z dvojitým obalom, do ktorých sa na menšej ploche zmestí viac odpadu. V lete sa v nich odpad neprehrieva, čo znižuje riziko biologického rozkladu a vzniku zápachu. V zime odpad neprimŕza na dne kontajnera a  sneh vyhrnutý z cesty neprekáža obsluhe pri odvoze odpadu.

Predstavitelia Mesta Zvolen sa so systémom polopodzemných kontajnerov oboznámili už v roku 2011. Po spracovaní projektu ich využitia vo Zvolene podalo Mesto žiadosť o získanie nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EU. Aj keď sa z doterajších výziev finančnú podporu nepodarilo získať, Mesto Zvolen sa tejto myšlienky nevzdáva a hľadá možnosti financovania a realizácie tohto projektu.