Slávnostná vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 22. novembra o 14-tej hodine v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene. Výstava potrvá až do štvrtka 10. januára. Výstava je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v rámci dotačného programu Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Výstava má ambície oboznámiť širokú verejnosť s výtvarným nadaním a spôsobmi, akými stvárňujú svoj svet ľudia s mentálnym postihnutím. Hlavnou témou tohoto ročníka výtvarného salónu bude motto V krajine snov. Zapojilo sa doň 36 účastníkov – domovov sociálnych  služieb, špeciálnych materských, základných a praktických škôl, miestnych združení a jednotlivcov z celého Slovenska.

O výstavnej kolekcii rozhodovala odborná porota zložená z výtvarníčky Tatiany Harachovej, akademického maliara Juraja Šufliarskeho a výtvarníka Pavola Mózu. Odborná garantka projektu 2018 je akademická  maliarka Katarína Kuzmová. K výstave bol vydaný plagát, leták a skladačka, ktoré navrhla grafická dizajnérka Zuzana Chmelová. Lesy Slovenskej republiky, š. p. Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene podporia kultúru znevýhodnených skupín obyvateľstva realizáciou výstavy v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Zvolene a Domov sociálnych služieb Symbia vo Zvolene.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP) je celoslovenská mimovládna organizácia, ktorej cieľom je zabezpečovať dôstojné životné podmienky pre deti a dospelých s mentálnym postihnutím. Výtvarný salón ZPMP prináša cennú príležitosť, ktorá pomáha prekonávať bariéry a hľadať porozumenie medzi ľuďmi s postihnutím a širokou verejnosťou. Lesnícke a drevárske múzeum týmto projektom nadväzuje na dlhodobú spoluprácu a podporu hendikepovaných vo Zvolene.