Koronavírus poznačil Slovensko. Už teraz sa začínajú objavovať prvé finančné ťažkosti, ktoré bežným ľuďom spôsobil. Niektorí z nás budú nútení siahnuť po pôžičke ako spôsobe vyriešenia svojich problémov. Vieme, kde môžete získať pôžičku bez nahliadnutia do registra.

Čo robiť?

Uznávame, že pôžička možno nie je v týchto pohnutých časoch najšťastnejším riešením. Najmä ak si uvedomíme, že sa nás obmedzenia v súvislosti s koronavírusom bezpodmienečne dotýkajú a  vy neviete, kedy budete mať znova stabilný príjem,

Je ťažké predpokladať vývoj aktuálnej situácie. Čo je zrejmé už teraz je skutočnosť, že život na Slovensku sa výrazne spomalil a našu ekonomiku čakajú ťažšie časy. Mohli by sme si pred tým zatvárať oči a tváriť sa, že sa nič nedeje, no tento výpadok určite ovplyvní naše príjmy.

Ak ste si doteraz nestihli vytvoriť dostatočnú finančnú rezervu, ktorá by vám pomohla prežiť toto hluché obdobie a váš príjem bude v nasledujúcich dňoch značne obmedzený, riešením môže byť aj online pôžička bez nahliadnutia do registra dlžníkov.

Aktuálne možnosti

Aj napriek tomu, že novela zákona o spotrebiteľských úveroch prikazuje nahliadať do spoločných registrov dlžníkov, šanca na pôžičku existuje.

Dnes si dokážete požičať bez registra až 1000 € so splatnosťou 31 dní, čo môže vašu momentálne zlú finančnú situáciu značne odbremeniť a pomôcť vám.

Je nutné rátať s vyššími úrokovými sadzbami, než aké by ste dostali pri bežných pôžičkách v komerčných bankách. Pre ne však s vaším negatívnym záznamom v registri predstavujete veľmi veľké riziko toho, že vašu pôžičku a záväzky nebudete splácať riadne a včas.

Preto je pôžička bez nahliadnutia do registra takmer výhradne ponúkaná nebankovými spoločnosťami. Aj pri online pôžičkách by ste si ale mali dávať pozor na podvodníkov a špekulantov.

Daniel Fekete z portálu Financer.com Slovensko odporúča: “Nevyberajte si hneď prvú možnosť, ktorá sa objaví. Radšej by ste si mali všetky dostupné ponuky najskôr porovnať a neskôr vybrať takého poskytovateľa, ktorý o sebe na svojej webovej adrese riadne zverejní všetky dôležité informácie ako telefonický kontakt, adresu, údaje o spoločnosti a predovšetkým platnú licenciu udelenú NBS.”

“Ak tieto informácie na svojom webe nemá, alebo sú neúplné, na vašom mieste by som sa poobzeral po inom poskytovateľovi,” pokračuje a zároveň dodáva: “Náš finančný porovnávač spolupracuje len s overenými a serióznymi poskytovateľmi, pri ktorých sa nemusíte báť podvodu.”

Možno sa viacerí pýtate, ako vôbec vzniká záznam v registri dlžníkov.

Čo to je úverový register a ako z neho von?

Úverový register si predstavte ako miesto, kde sa zhromažďujú všetky vaše neskoré splátky za úvery, hypotéky, kreditné karty, ale aj za faktúry za telefón.

Umiestňujú ich tam inštitúcie a firmy, voči ktorým sa stanete dlžníkom. Na Slovensku ich existuje hneď niekoľko, no v prípade finančných služieb ide predovšetkým o SRBI (Spoločný register bankových informácií) a NRKI (Nebankový register klientských informácií.

Do týchto registrov je podľa nariadenia Národnej banky Slovenska nahliadnuť každý poskytovateľ pôžičiek. Ak vás v registri nájde, predstavujete pre neho potenciálne riziko.

To najmä z dôvodu, že v minulosti ste neboli schopný splácať vaše finančné záväzky a aj keď ste ich splatili, bolo už dávno po splatnosti.

Práve preto ste takzvaným rizikovým klientom a najmä banky s vami nebudú chcieť mať pri debate o spotrebných úveroch nič spoločné.

Existujú však spôsoby, ako sa z úverového registra viete dostať von a vymazať tak svoje negatívne záznamy.

Porovnávač finančných produktov Financer.com Slovensko odporúča držať sa troch základných.

V prvom rade by ste nemali podávať žiadosti o úver bezhlavo. Ľahko sa totiž môže stať, že vám ich súčasne schvália vo viacerých bankách, no vy sa rozhodnete, že čerpať budete iba jeden z nich.

Záznam o nečerpaní pôžičky sa zapisuje v registri ako negatívny, preto ďalej odporúčame požiadať o storno nevyužitej žiadosti. Vďaka tomuto jednoduchému kroku sa aj napriek viacerým žiadostiam nedostanete do registra.

Druhým zásadným krokom by vo vašom prípade mohlo byť zníženie životných nárokov a výdavkov. Pokiaľ viete, že sa do podobnej finančnej tiesne dostávate pred výplatou alebo ku koncu mesiaca neustále, pouvažujte nad tým, kde a ako môžete znížiť svoje životné náklady a takto ušetrené peniaze si radšej odložte na včasnú splátku.

Všeobecne platí jedno zlaté pravidlo, ktoré znie: “Všetko plaťte včas.” Snažte sa v žiadnom prípade nezabudnúť na svoje finančné záväzky a pokiaľ ste si vedomý toho, že sú splatné v konkrétny deň v mesiaci, automatizujte si svoj internet banking a predídete tak zbytočným komplikáciám.

Ak evidujete svoj negatívny záznam v úverovom registri a myslíte si, že nie je oprávnený, odporúčame pre vymazanie vašich údajov zvoliť tento postup:

Úverové registre pritom uchovávajú vaše informácie počas celej doby platnosti zmluvy a ďalších 5 rokov po jej skončení. Čiže ak napríklad splácate spotrebný úver s 8 ročnou platnosťou, vaše údaje budú v registri dlhých 13 rokov.