Počas piatka 14. a soboty 15. decembra budú vo Zvolene na námestí prebiehať Vianočné trhy. Hliadky mestskej polície budú opäť, ako každý rok dohliadať na ich pokojný priebeh.

Zvýšený počet policajných hliadok bude zabezpečovať verejný poriadok a dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, nakoľko bude doprava v centre mesta v čase vianočných trhov značne obmedzená.

Trhy prilákajú aj množstvo návštevníkov, čo prinesie určitú šancu vreckovým zlodejom. Využívajú nepozornosť nakupujúcich, preto sa v dave ľudí dokážu rýchlo a nenápadne dostať k osobným veciam. Mestská polícia upozorňuje všetkých, ktorí navštívia vianočné trhy, aby nezabúdali na svoju bezpečnosť a mali svoje osobné veci, kabelky a tašky pod dohľadom.

V prípade, že sa stanete obeťou krádeže, bezodkladne oznámte túto skutočnosť na čísle Mestskej polície 159, prípadne kontaktujete mestských policajtov hliadkujúcich v uliciach mesta.