V sále Divadla Jozefa Gregora Tajovského sa v nedeľu, 17. decembra o 18.30 h uskutoční už 3. ročník benefičného koncertu „Vianoce u Gregora“.

Po predošlých ročníkoch, keď organizátori výťažok venovali deťom, bude tento rok pomoc smerovať na Onkologickú kliniku SZU FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, pod lekárskym dohľadom prednostu kliniky MUDr. Mateja Hrnčára, PhD., MBA. Celkový vyzbieraný výťažok sa využije na kúpu jednej alebo viacerých infúznych púmp pre onkologických pacientov. Tie slúžia na presné dávkovanie liekov.

V rámci programu vystúpi hudobná skupina ICONITO a tiež niektorí členovia umeleckého súboru DJGT. Chýbať nebudú rozhovory s onkologickými pacientmi, prednostom kliniky MUDr. Matejom Hrnčárom, PhD., MBA a pozvanie prijal aj psychológ a mentálny kouč Mgr. Peter Bielik autor publikácie „ A vy sa ako máte? “, ktorá sa venuje problematike pomoci rodinám nielen onkologických pacientov. Všetci účinkujúci sa na programe budú podieľať bez nároku na honorár.

Tretí ročník benefičného koncertu sa koná pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ondreja Luntera a primátora mesta Zvolen Vladimíra Maňku.

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) zriadilo transparentný účet v Štátnej pokladnici na prijímanie finančných darov na charitatívne podujatie Vianoce u Gregora. Darovať môžete na toto číslo účtu SK85 8180 0000 0070 0068 5849. Aktuálny stav účtu si môžu darcovia ktokoľvek skontrolovať na stránke Štátnej pokladnice.

Vstupné na benefičný koncert je dobrovoľné, minimálne však 5€. Lístky na podujatie je možné zakúpiť cez web stránku Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene.

Všetky vyzbierané dobrovoľné príspevky od divákov, ako aj dobrovoľné vstupné, budú prevedené darovacou zmluvou na občianske združenie pri Onkologickej klinike FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.