Ovzduším sa už pomaly tiahnu predvolebné mraky. V takomto duchu sa nieslo aj posledné stretnutie mestského zastupiteľstva v Sliači. Keďže išlo o posledné riadne zasadanie, niektorí to poňali ako deň zúčtovania.

jana lajosova
Poradkyňa Jana Lajošová.

Samotní začiatok udal tón celého priebehu stretnutia, kedy z radov poslancov vyšiel návrh na vyslovenie nedôvery primátorovi. Hlavným dôvodom bolo nedodržiavanie uznesení,ktoré mestské zastupiteľstvo prijímalo. Záverečné otázky smerované od občanov na primátora boli už len takou zlatou bodkou. Niektoré boli možno príliš osobné, ale mnohé odkryli to, čo bolo doteraz verejným tajomstvom.

V podstate súhlasím, že exekúcia na plat primátora je jeho osobná záležitosť, ale čo napríklad prípad nekonania vedenia mesta v otázke prijatej petície občanov Sliača proti výstavbe R2. Vedeniu mesta bola odovzdaná pred viac ako rokom a dodnes nie je žiadna relevantná odozva. Jednoznačne ide o porušenie zákona, keďže predstavitelia nášho magistrátu mali reagovať do tridsiatich dní. Snaha aktivistov – našich spoluobčanov, ktorí sa intenzívne venujú téme výstavby R2 a ktorí za týmto účelom vytvorili aj občianske združenie, bola zbytočná. Pamätám si, že sa niekoľkokrát domáhali spolupráce s predstaviteľmi mesta, hlavne ak mestský úrad vydával v tejto veci nejaké stanovisko. Celá táto situácia ma utvrdzuje v tom, že je naozaj dôležité, aby sa v našom mestečku vytváral priestor pre vzájomnú diskusiu medzi obyvateľmi a vedením mesta. Priestor, kde budú môcť všetci aktívne spolupracovať a hľadať pragmatické a konštruktívne riešenia.

Ďalšia otázka sa týkala sporu mesta s inšpektorátom práce, ktorý skončil na Najvyššom súde. Keďže vedenie mesta uznalo zistenia IPP, nepriamo sa otvára otázka nezmyselnosti niektorých súdnych sporov, ktoré naše mesto vedie a ktoré nás stoja nemalé financie. Najväčší dopad má však táto kauza na odstrihnutie Sliača od eurofondov až po dobu troch rokov! Nemožno uprieť, že kvetinová výzdoba, ktorú tu máme, pôsobí pozitívne. Oživila naše mestečko, spríjemnila atmosféru. Aj tu však nie je všetko „ružové“. Podľa odpovede, ktorú dal sám primátor bola vysúťažená cena trinásťtisíc eur, no skutočné náklady dosiahli sumu 25 tisíc. Zmluva medzi mestom a zhotoviteľom navyše nie je k dispozícii.

mojSliac_logoRGB

Je preto naozaj dôležité, aby sme sa my občania možno viac domáhali zverejňovania obchodných zmlúv (napr. na web stránke), ktoré mesto uzatvorilo so svojimi dodávateľmi. Efektívnejšie využívanie moderných technológii na našej radnici by občanom priblížilo celkovo činnosť mestských inštitúcii a umožnilo aj lepšiu kontrolu nad nimi.

Jana Lajošová, poradkyňa pre občanov, Sliač,
janka.lajosova076@gmail.com,
tel.: 0949 274 322.