Vysokozdvižný vozík (VZV) si väčšinou predstavujeme v základnom prevedení s nosnými vidlicami, ktoré slúžia na manipuláciu s tovarom. A vo väčšine skladov sa aj práve takéto základne prevedenie VZV používa.

Vysokozdvižné vozíky nemusia slúžiť len na manipuláciu s tovarom. Využijete ich aj inak

Nie vždy je však manipulácia s tovarom so základnými nosnými vidlicami efektívna, komfortná, či dokonca bezpečná. Preto je možné VZV „dovybaviť“ rôznymi prídavnými zariadeniami, ktoré pri špecifických druhoch tovaru umožňujú jednoduchšiu, efektívnejšiu a aj bezpečnejšiu manipuláciu.

Nie vždy je to však len o manipulácii s tovarom. Na nosné vidlice VZV sa dokonca dajú nasunúť aj špeciálne pracovné plošiny. Takže ak potrebujete vykonávať nejaké práce vo väčšej výške, môže vám na to poslúžiť aj VZV.

VZV vám v aktuálnom zimnom období môže pomôcť aj s údržbou areálu vašej firmy. Na nosné vidlice totižto môžete nasunúť aj zhrňovaciu radlicu s nastaviteľným sklonom. O jej dlhú životnosť sa stará odolný gumený brit na jej spodnej strane.

Vysokozdvižné vozíky sa dajú využiť aj za hranicou možností základných nosných vidlíc

Ak sa vrátime k manipulácii s tovarom, základným rozšírením VZV sú predĺženia vidlíc. Tie nájdu využitie vždy tam, kde je potrebné manipulovať s tovarom väčšej dĺžky, na ktorú základná dĺžka vidlíc nestačí. Často využijete maximálnu nosnosť VZV práve vďaka týmto predĺženiam vidlíc.

Niekedy však nie je problém krátka dĺžka nosných vidlíc, ale ich uhol. Ale aj na takéto komplikácie existuje riešenie. Sú ním takzvané zvierajúce vidlice na VZV. Tie totižto umožňujú nielen štandardnú manipuláciu s tovarom, ale zmenou ich uhla aj manipuláciu vďaka zvieraniu tovaru, či napríklad presúvanie tovaru valcovitého tvaru naležato.